Zakonski tretman zaštite poslovne tajne i zamke kod ugovora o poverljivosti

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ugovor o poslovnoj tajni ili samo klauzula koja reguliše to pitanje sastavni su deo gotovo svakog ugovora o radu, o delu, poslovnim ili konsultantskim odnosima i slično. Vrednovanje poverljivih poslovnih podataka i njihovo osiguranje predstavljaju jedan od ključnih segmenata vođenja firme, jedan od uslova njenog razvoja i baza na kojoj se gradi vizija budućeg poslovanja!Šta je poslovna tajna? Šta su poverljivi podaci? Kako se tretiraju i kakav pristup zahtevaju pojedini elementi ugovora o poverljivosti:

- Visina štete u slučaju kršenja ugovornih odredbi

- Izbor materijalnog i procesnog prava koje se primenjuje

- Ugovaranje ugovorne kazne za slučaj povrede

- Kada se nešto štiti ugovorom o poverljivosti, a kada zaštitom prava intelektualne svojine i koje su prednosti i mane oba pristupa?

- Poslovna tajna kao deo zabrane nelojalne konkurencije – nepoštene tržišne utakmice

- Kakav je odnos između poverljivih podataka i podataka o ličnostiSaznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona, šta zakon i praksa kažu o povredama poslovne tajne, kako ih dokazati i kako postupiti u konkretnoj spornoj situaciji kada sklapate ugovor o poverljivosti.Na seminaru ćete naučiti:

- U kojim situacijama se zaključuje ugovor o poverljivosti i koje su njegove prednosti?

- Koje elemente svaki ugovor o poverljivosti treba da sadrži?

- Na koji način sudskim putem zaštititi poverljiv podatak?

- Šta treba učiniti da bi se jedan podatak smatrao poverljivim?

- I razmeniti iskustva sa kolegama iz prakseTEME SEMINARA:

- Pojam poslovne tajne

- Pravni tretman poverljivih informacija u pravu Republike Srbije

- Regulativa EU I rešenja kojim težimo

- Ugovor o poslovnoj tajni

- Elementi ugovora o poverljivosti

- Klauzula o poslovnoj tajni kao sastavni deo ugovora

- Razlika između pravne zaštite po ugovoru o poverljivosti i zaštite prava intelektualne svojine –prednosti i mane oba pristupa

- Poslovna tajna kao deo zabrane nelojalne konkurencije – nepoštene tržišne utakmice

- Odnos između poverljivih podataka i podataka o ličnosti

- Principi zaštita poverljivih informacija

- Sudska zaštita poverljivih informacijaKOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Cene

Cena seminara: 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara iskoristite popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“!