Zakonski tretman zaštite poslovne tajne i zamke kod ugovora o poverljivosti

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ugovor o poslovnoj tajni ili samo klauzula koja reguliše to pitanje sastavni su deo gotovo svakog ugovora o radu, o delu, poslovnim ili konsultantskim odnosima i slično. Vrednovanje poverljivih poslovnih podataka i njihovo osiguranje predstavljaju jedan od ključnih segmenata vođenja firme, jedan od uslova njenog razvoja i baza na kojoj se gradi vizija budućeg poslovanja!

Šta je poslovna tajna? Šta su poverljivi podaci? Kako se tretiraju i kakav pristup zahtevaju pojedini elementi ugovora o poverljivosti:
- Visina štete u slučaju kršenja ugovornih odredbi
- Izbor materijalnog i procesnog prava koje se primenjuje
- Ugovaranje ugovorne kazne za slučaj povrede
- Kada se nešto štiti ugovorom o poverljivosti, a kada zaštitom prava intelektualne svojine i koje su prednosti i mane oba pristupa?
- Poslovna tajna kao deo zabrane nelojalne konkurencije – nepoštene tržišne utakmice
- Kakav je odnos između poverljivih podataka i podataka o ličnosti

Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona, šta zakon i praksa kažu o povredama poslovne tajne, kako ih dokazati i kako postupiti u konkretnoj spornoj situaciji kada sklapate ugovor o poverljivosti.

Na seminaru ćete naučiti:
- U kojim situacijama se zaključuje ugovor o poverljivosti i koje su njegove prednosti?
- Koje elemente svaki ugovor o poverljivosti treba da sadrži?
- Na koji način sudskim putem zaštititi poverljiv podatak?
- Šta treba učiniti da bi se jedan podatak smatrao poverljivim?
- I razmeniti iskustva sa kolegama iz prakse

TEME SEMINARA:
- Pojam poslovne tajne
- Pravni tretman poverljivih informacija u pravu Republike Srbije
- Regulativa EU I rešenja kojim težimo
- Ugovor o poslovnoj tajni
- Elementi ugovora o poverljivosti
- Klauzula o poslovnoj tajni kao sastavni deo ugovora
- Razlika između pravne zaštite po ugovoru o poverljivosti i zaštite prava intelektualne svojine –prednosti i mane oba pristupa
- Poslovna tajna kao deo zabrane nelojalne konkurencije – nepoštene tržišne utakmice
- Odnos između poverljivih podataka i podataka o ličnosti
- Principi zaštita poverljivih informacija
- Sudska zaštita poverljivih informacija

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:
Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Cene karata

Cena seminara: 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara iskoristite popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“!