Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Najnoviji Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova je stupio na snagu 08. juna 2018. godine.

Novim zakonskim rešenjima uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova, njihovo održavanje, predmet i vrste upisa u tom postupku i pravila postupka izdavanja izvoda iz navedenih registara.

Cilj uvođenja najnovijih zakonskih rešenja je da se:

• poveća efikasnost i ažurnost katastra nepokretnosti
• pojednostavi i ubrza procedura upisa u katastar nepokretnosti.

Zakon donosi i izmenu u vidu pokretanja postupka na osnovu dostave dokumentacije preko e-šaltera, pa će polaznici na seminaru imati prilike da se upoznaju sa načinom dostavljanja dokumentacije kao i samom formom dokumenata koji se dostavljaju preko e-šaltera.

Cilj seminara:

Da se polaznici upoznaju sa najnovijim propisima zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Teme:

• Odredbe Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
• Obaveza i mogućnost umrežavanja javnih beležnika, sudova, izvršitelja, advokata, projaktanata i ostalih sa katastrom
• Sprovođenje procedure upisa u katastar (mogućnost spajanja postupaka, postupak po pravnim lekovima, mogućnost vođenja upravnog spora)
• Forma u kojoj će se sačinjavati i dostavljati akta i ugovori – forma elektronskog dokumenta
• Postupak sticanja i prometa nepokretnosti u izgradnji
• Brisanje iz katastra neopravdanih prava državine
• Ukidanje obaveza vlasnika nepokretnosti da o promenama obaveštavaju poresku upravu

Po završetku seminara polazni će biti osposobljen da:

• pravilno primeni nove zakonske propise;
• samostalno pokrene postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova;
• ispuni zahteve podnošenja dokumentacije putem e-šaltera.

Trener:

Aleksandra Damnjanović, dipl. pravnik, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Cene karata

16.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com