Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Najnoviji Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova je stupio na snagu 08. juna 2018. godine.

Novim zakonskim rešenjima uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova, njihovo održavanje, predmet i vrste upisa u tom postupku i pravila postupka izdavanja izvoda iz navedenih registara.

Cilj uvođenja najnovijih zakonskih rešenja je da se:
- poveća efikasnost i ažurnost katastra nepokretnosti
- pojednostavi i ubrza procedura upisa u katastar nepokretnosti.

Zakon donosi i izmenu u vidu pokretanja postupka na osnovu dostave dokumentacije preko e-šaltera, pa će polaznici na seminaru imati prilike da se upoznaju sa načinom dostavljanja dokumentacije kao i samom formom dokumenata koji se dostavljaju preko e-šaltera.

Cilj seminara:
Da se polaznici upoznaju sa najnovijim propisima zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Teme:
- Odredbe Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
- Obaveza i mogućnost umrežavanja javnih beležnika, sudova, izvršitelja, advokata, projaktanata i ostalih sa katastrom
- Sprovođenje procedure upisa u katastar (mogućnost spajanja postupaka, postupak po pravnim lekovima, mogućnost vođenja upravnog spora)
- Forma u kojoj će se sačinjavati i dostavljati akta i ugovori – forma elektronskog dokumenta
- Postupak sticanja i prometa nepokretnosti u izgradnji
- Brisanje iz katastra neopravdanih prava državine
- Ukidanje obaveza vlasnika nepokretnosti da o promenama obaveštavaju poresku upravu

Po završetku seminara polazni će biti osposobljen da:
- pravilno primeni nove zakonske propise;
- samostalno pokrene postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova;
- ispuni zahteve podnošenja dokumentacije putem e-šaltera.

Trener:
Aleksandra Damnjanović, dipl. pravnik, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Milena Trgovčević Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Cene karata

Cena kotizacije 16.440, 00 RSD

Izvor: mngcentar.com