Zakon o ozakonjenju (legalizaciji) objekata

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Najnovije dopune Zakona o ozakonjenju objekata stupile su na snagu u novembru 2018. godine. Saznajte koje su to novine koje dolaze sa izmenama i dopunama i kako će one uticati na dosadašnju praksu u ovoj oblasti! Najveće izmene se odnose na kraći postupak rušenja objekata. Svi objekti koji nisu legalizovani i koji ne ispunjavaju uslove za legalizaciju propisane zakonom, mogu biti srušeni nakon drugostepene odluke.

Najčešće dileme vezane su za:
- proceduru ozakonjenja stambenih zgrada kada je investitor nepoznat,
- mogućnost ozakonjenja u situaciji kada ne postoji planski dokument,
- određivanje statusa objekta kako bi se utvrdila visina takse za ozakonjenje,
- satelitski snimak i upotrebu drugih dokaznih sredstva u cilju utvrđivanja vremena izgradnje objekta,
- obim i sadržinu tehničke dokumentacije koja se koristi u postupku,
- rešavanje imovinsko pravnih odnosa u postupku ozakonjenja i druga pitanja.

Kroz davanje adekvatnih primera i smernica, predavač će objasniti rešenja koje su donele izmene i dopune zakona, procedure za okončanje postupka ozakonjenja, kao i ulogu organa nadležnog za ozakonjenje i stranaka u postupku ozakonjenja.

Teme:
- Najnovije izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata;
- Implementacija Zakona i praktični primeri;
- Postupak i način ozakonjenja objekata;
- Popis (evidencija) nezakonito izgrađenih objekata.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona, sa naglaskom na postupak i način ozakonjenja objekata.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Razume koncept izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju objekata;
- Primeni aktivnosti u skladu sa Zakonom;
- Preduzima potrebne radnje kako bi ozakonio bespravno izgrađen objekat.

Predavač:
Aleksandra Damnjanović, dipl. pravnik, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Cene karata

Cena seminara: 17.640,00

Izvor: mngcentar.com