Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Vlada Srbije je utvrdila Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i uputila ga u skupštinsku proceduru! Koje očekivane novine su predviđene novim zakonskim rešenjem o BZR za poslodavce i zaposlene, čije se usvajanje uskoro očekuje?


Neke od značajnijih novina iz novog Predloga zakona o bezbednosti i zdravlju na radu su:
- uvođenje u sistem lica koja samostalno obavljaju delatnost – lica koja se samozaopošljavaju,
- uvođenje savetnika i saradnika umesto lica za bezbednost i zdravlje na radu,
- obaveza polaganja stručnog ispita za poslodavce koji su do sada obavljali poslove lica za bezbednost,
- kao i druge izmene koje utiču na prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih.


Organizujemo seminar za poslodavce, predstavnike zaposlenih, lica za BZR, rukovodioce kao i lica koja se profesionalno bave poslovima BZR, kako bi se blagovremeno upoznali sa ključnim očekivanim novinama iz predloženog zakonskog rešenja:


- izmenjene definicije i pojmovi,
- obaveze lica koje se samozapošljava,
- izmene u obavezama poslodavaca,
- obuke zaposlenih,
- savetnici i saradnici za bezbednost i zdravlje umesto lica za BZR,
- licence za fizička i pravna lica,
- stručni ispiti i kontinuirana edukacija,
- evidencije,
- zaštita zdravlja na radu,
- rokovi za usklađivanje sa novim zakonom.


Ovaj seminar Vam omogućava:
- Pojašnjenja očekivanih zakonskih novina iz oblasti BZR
- Ključne napomene iz Predloga zakona o BZR o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih
- Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja


TEME SEMINARA:
- Izmenjene definicije i pojmovi
- Obaveze lica koje se samozapošljava
- Izmene u obavezama poslodavaca
- Obuke zaposlenih
- Savetnici i saradnici za bezbednost i zdravlje umesto lica za BZR
- Licence za fizička i pravna lica
- Stručni ispiti i kontinuirana edukacija
- Evidencije
- Zaštita zdravlja na radu
- Rokovi za usklađivanje sa novim zakonom


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!


Kao polaznik seminara iskoristite popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

15,600.00 RSD + PDV