Zaštita podataka u radnim odnosima i nadzor zaposlenih

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

U radnim odnosima, obrada podataka o ličnosti je neminovnost. Otuda je važno imati u vidu kada je i pod kojim uslovima je obrada podataka o ličnosti zakonita. Pored brojnih propisa koji uređuju ovu materiju, pojedini, a sve učestaliji načini obrade podataka zapravo su u sivoj zoni, kao što je nadzor nad zaposlenima pregledom elektronske pošte ili uređajima na službenim vozilima.

- Da li je potrebno prethodno obaveštenje zaposlenih da poslodavac sprovede mere nadzora?
- Da li se može nadzirati ukupno kretanje zaposlenih dok su na radu, ili se nadzor mora ograničiti na radni prostor?
- Da li se zaposleni mogu nadzirati audio i video nadzorom?
- Ko je nadležan za nadziranje video signala, da li je potrebno taj signal snimati, kako se snimci nadzora moraju čuvati i u koje svrhe se mogu upotrebljavati?

Kao pravna materija obrada podataka u radnim odnosima obuhvata širok spektar pitanja koji se odnosi na sveobuhvatan period pre zasnivanja formalnog odnosa do njegovog okončanja, ali i nakon okončanja. Istovremeno je od značaja za poslodavce kao rukovaoce podataka o ličnosti, ali i za pojedinca kao lica čiji se podaci obrađuju.

Sa stanovišta zaposlenog, obrada podataka u radnim odnosima odnosi se na njegova ustavom zajemčena prava:
- pravo na rad i
- pravo na zaštitu podataka.

Uz pojedine druge privatnopravne odnose, u ovim odnosima očigledna je ograničenost volje, naročito poslodavca, uz obavezu poštovanja zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.

Sa stanovišta poslodavca,  ova materija je od značaja u cilju identifikovanja situacija kada je, i pod kojim uslovima je, obrada podataka o ličnosti dozvoljena. Međutim, takođe je neophodno i razumevanje zbog čega je to tako.

S jedne strane, važeči zakoni u Republici Srbiji obavezuju poslodavce na obradu podataka o ličnosti, dok, s druge, ovi propisi se čine nedovoljnim za adekvatno i savremenom upravljanje ljudskim resursima koji je, po pravilu, usmeren i na unapređenje položaja zaposlenog. Neretko, namera poslodavca da koristi dostupna sredstva informacione i komunikacione tehnologije u cilju kontrole kvantiteta i kvaliteta rada rezultiraju nezakonitom obradom.

Ovaj seminar ima za cilj da unapredi znanje iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca. Takođe, tokom seminara razmatraće se pojedinačne obaveze poslodavca propisane važećim zakonima iz ove oblasti.

Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen poslodavcima, naročito licima odgovornim za ljudske resurse kod poslodavca, kao i onima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima u ime drugog lica.

Cilj seminara:
Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca.

Teme:
- Uvod u novi zakon o zaštiti podataka
- Načela obrade podataka
- Pravni osnovi obrade
- Pravna obaveza poslodavca
- Priprema izvršenje ugovora
- Pristanak zaposlenog
- Opravdani interes
- Kandidati za radno mesto
- Prisustvo na radnom mestu
- Obrada posebne kategorija podataka
- Obrada podataka o drugim licima
- Video nadzor zaposlenih
- Nadzor nad komunikacijom zaposlenih
- Nadzor uređaja i vozila
- Uzbunjivanje
- Obrada podataka po okončanju radnog odnosa
- Mere zaštite
- Ostvarivanje prava
- Položaj lica za zaštitu podataka 

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume značaj zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima;
- Razume osnovna načela zaštite podataka o ličnosti;
- Prepozna i uskladi postojeću obradu podataka sa važećim propisima;
- Primeni naučeno na buduće obrade podataka;
- Identifikuje potrebu za daljom/specifičnog edukacijom.

Predavač:
- Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Oblast njenog rada je informaciono pravo  - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)
Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.

Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cene karata

Cena seminara: 20.040,00

Izvor: mngcentar.com