Zaštita podataka u radnim odnosima i nadzor zaposlenih

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
U radnim odnosima, obrada podataka o ličnosti je neminovnost. Otuda je važno imati u vidu kada je i pod kojim uslovima je obrada podataka o ličnosti zakonita. Pored brojnih propisa koji uređuju ovu materiju, pojedini, a sve učestaliji načini obrade podataka zapravo su u sivoj zoni, kao što je nadzor nad zaposlenima pregledom elektronske pošte ili uređajima na službenim vozilima.- Da li je potrebno prethodno obaveštenje zaposlenih da poslodavac sprovede mere nadzora?

- Da li se može nadzirati ukupno kretanje zaposlenih dok su na radu, ili se nadzor mora ograničiti na radni prostor?

- Da li se zaposleni mogu nadzirati audio i video nadzorom?

- Ko je nadležan za nadziranje video signala, da li je potrebno taj signal snimati, kako se snimci nadzora moraju čuvati i u koje svrhe se mogu upotrebljavati?Kao pravna materija obrada podataka u radnim odnosima obuhvata širok spektar pitanja koji se odnosi na sveobuhvatan period pre zasnivanja formalnog odnosa do njegovog okončanja, ali i nakon okončanja. Istovremeno je od značaja za poslodavce kao rukovaoce podataka o ličnosti, ali i za pojedinca kao lica čiji se podaci obrađuju.Sa stanovišta zaposlenog, obrada podataka u radnim odnosima odnosi se na njegova ustavom zajemčena prava:

- pravo na rad i

- pravo na zaštitu podataka.Uz pojedine druge privatnopravne odnose, u ovim odnosima očigledna je ograničenost volje, naročito poslodavca, uz obavezu poštovanja zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.Sa stanovišta poslodavca,  ova materija je od značaja u cilju identifikovanja situacija kada je, i pod kojim uslovima je, obrada podataka o ličnosti dozvoljena. Međutim, takođe je neophodno i razumevanje zbog čega je to tako.S jedne strane, važeči zakoni u Republici Srbiji obavezuju poslodavce na obradu podataka o ličnosti, dok, s druge, ovi propisi se čine nedovoljnim za adekvatno i savremenom upravljanje ljudskim resursima koji je, po pravilu, usmeren i na unapređenje položaja zaposlenog. Neretko, namera poslodavca da koristi dostupna sredstva informacione i komunikacione tehnologije u cilju kontrole kvantiteta i kvaliteta rada rezultiraju nezakonitom obradom.Ovaj seminar ima za cilj da unapredi znanje iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca. Takođe, tokom seminara razmatraće se pojedinačne obaveze poslodavca propisane važećim zakonima iz ove oblasti.Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.Ciljna grupa:

Seminar je namenjen poslodavcima, naročito licima odgovornim za ljudske resurse kod poslodavca, kao i onima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima u ime drugog lica.Cilj seminara:

Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca.Teme:

- Uvod u novi zakon o zaštiti podataka

- Načela obrade podataka

- Pravni osnovi obrade

- Pravna obaveza poslodavca

- Priprema izvršenje ugovora

- Pristanak zaposlenog

- Opravdani interes

- Kandidati za radno mesto

- Prisustvo na radnom mestu

- Obrada posebne kategorija podataka

- Obrada podataka o drugim licima

- Video nadzor zaposlenih

- Nadzor nad komunikacijom zaposlenih

- Nadzor uređaja i vozila

- Uzbunjivanje

- Obrada podataka po okončanju radnog odnosa

- Mere zaštite

- Ostvarivanje prava

- Položaj lica za zaštitu podataka Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume značaj zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima;

- Razume osnovna načela zaštite podataka o ličnosti;

- Prepozna i uskladi postojeću obradu podataka sa važećim propisima;

- Primeni naučeno na buduće obrade podataka;

- Identifikuje potrebu za daljom/specifičnog edukacijom.Predavač:

- Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Oblast njenog rada je informaciono pravo  - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cene

Cena seminara: 20.040,00

Izvor: mngcentar.com