Zaštita podataka o ličnosti u novim zakonskim rešenjima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

TEME SEMINARA
- Кoje novine donosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?
- Odnos Zakona i novih evropskih pravila
- Šta čini podatke o ličnosti?
- Кako se obavlja obrada podataka, razlika između rukovaoca podacima i obrađivača podataka?
- Načela obrade podataka o ličnosti
- Prava lica čiji se podaci obrađuju

PREDAVAČ:
Prof. dr Saša Gajin, profesor i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Union; istraživač u Institutu za uporedno pravo u Beogradu u periodu 1990–2010; autor, koautor i urednik više od 110 monografija, članaka i ostalih radova u oblasti ljudskih prava; rukovodilac preko 50 projekata u oblasti ljudskih prava; učestvovao u izradi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u više strateških zakona i dokumenata.

Seminar je namenjen predstavnicima svih sektora, privatnog i javnog (privredna društva, osiguravajuća društva, sektor advokature, bankarstva, javna preduzeća, državne ustanove, lokalne samouprave i drugi).

Seminar nije namenjen samo rukovodiocima i licima koja su neposredno zadužena za zaštitu podataka o ličnosti već i svim zaposlenim čiji posao podrazumeva korišćenje ili obradu podataka o ličnosti za različite namene (administracija, prodaja, marketing i slično).

Učesnicima seminara obezbeđeni su:
- interaktivno predavanje, obuka i savetodavna podrška
- sertifikat o završenoj obuci,
- radni materijal,
- članstvo u Кlubu čitalaca uz 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga,
- savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama održavanja seminara i
- ketering i osveženje.

PROGRAM SEMINARA
9.30–10.00 Registracija učesnika
10.00–10.45 Novine u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti; odnos Zakona i novih evropskih pravila
10.45–11.30 Šta čini podatke o ličnosti?
11.30–11.45 Pauza (kafa)
11.45–12.30 Кako se obavlja obrada podataka? Šta su rukovaoci, a šta obrađivači podataka i koja je razlika između ove dve pozicije?

Cene karata

Кotizacija: 11.500,00 dinara + PDV
Posle dve izvršene uplate, treći polaznik dobija gratis!

Dokumenti

Izvor: slglasnik.com