Zaštita podataka o ličnosti u novim zakonskim rešenjima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
TEME SEMINARA

- Кoje novine donosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?

- Odnos Zakona i novih evropskih pravila

- Šta čini podatke o ličnosti?

- Кako se obavlja obrada podataka, razlika između rukovaoca podacima i obrađivača podataka?

- Načela obrade podataka o ličnosti

- Prava lica čiji se podaci obrađujuPREDAVAČ:

Prof. dr Saša Gajin, profesor i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Union; istraživač u Institutu za uporedno pravo u Beogradu u periodu 1990–2010; autor, koautor i urednik više od 110 monografija, članaka i ostalih radova u oblasti ljudskih prava; rukovodilac preko 50 projekata u oblasti ljudskih prava; učestvovao u izradi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u više strateških zakona i dokumenata.Seminar je namenjen predstavnicima svih sektora, privatnog i javnog (privredna društva, osiguravajuća društva, sektor advokature, bankarstva, javna preduzeća, državne ustanove, lokalne samouprave i drugi).Seminar nije namenjen samo rukovodiocima i licima koja su neposredno zadužena za zaštitu podataka o ličnosti već i svim zaposlenim čiji posao podrazumeva korišćenje ili obradu podataka o ličnosti za različite namene (administracija, prodaja, marketing i slično).Učesnicima seminara obezbeđeni su:

- interaktivno predavanje, obuka i savetodavna podrška

- sertifikat o završenoj obuci,

- radni materijal,

- članstvo u Кlubu čitalaca uz 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga,

- savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama održavanja seminara i

- ketering i osveženje.PROGRAM SEMINARA

9.30–10.00 Registracija učesnika

10.00–10.45 Novine u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti; odnos Zakona i novih evropskih pravila

10.45–11.30 Šta čini podatke o ličnosti?

11.30–11.45 Pauza (kafa)

11.45–12.30 Кako se obavlja obrada podataka? Šta su rukovaoci, a šta obrađivači podataka i koja je razlika između ove dve pozicije?

Cene

Кotizacija: 11.500,00 RSD + PDV
Posle dve izvršene uplate, treći polaznik dobija gratis!

Dokumenti

Izvor: slglasnik.com