Zaštita podataka o ličnosti

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Obrada podataka o ličnosti je aktuelna tema naročito poslednjih godina, a zaštita podataka je prepoznata kao jedan od prioriteta na globalnom nivou. Podatak o ličnosti predstavlja:
- vrednost lica na koji se odnosi, usko povezano sa pravom na privatnosti i dostojanstvo lica,
- vrednost za poslovanje kompanija.

Republika Srbija donela je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti 2008. godine kojim je uređena obrada podataka. Nakon gotovo 10 godina primene, ovaj zakon i dalje ostavlja otvorena pitanja dozvoljenosti obrade podataka, naročito imajući u vidu neuređenost pojedinih oblasti obrade podataka.

Krajem 2017. godine Ministarstvo pravde otvorilo je javnu raspravu o nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji predlaže značajne novine u ovoj oblasti.

Cilj seminara:
Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka, kao i primena toga znanja.

Ciljna grupa:
Svi oni koji obrađuju podatke o ličnosti.

Teme:
- Značaj zaštite podataka
- Načela zaštite podataka
- Osnov obrade podataka
- Obaveze rukovalaca i obrađivača
- Ostvarivanja prava lica
- Posebni aspekti obrade podataka – obrada podataka u radnim odnosima, video nadzor
- Najavljene izmene pravnog okvira zaštite podataka

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume novi koncept zaštite podataka o ličnosti
- Prepozna radnje obrade
- Primeni načela obrade podataka na konkretnu obradu
- Prenese stečena znanja
- Uvidi potrebu za eventualnom daljom edukacijom u pojedinim oblastima

Trener:
Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Oblast njenog rada je informaciono pravo - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.) Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.

Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cene karata

20.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com