Zaštita podataka o ličnosti

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Republika Srbija donela je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti novembra 2018. godine kojim je uređena obrada podataka, a koji je u primeni od 2019. godine. Ovaj Zakon u pravni sistem Srbije uvodi veliki broj novina, a time i obaveza svima onima koji obrađuju podatke o ličnosti.Obrada podataka o ličnosti je aktuelna tema naročito poslednjih godina, a zaštita podataka je prepoznata kao jedan od prioriteta na globalnom nivou. Podatak o ličnosti predstavlja:

- vrednost lica na koji se odnosi, usko povezano sa pravom na privatnosti i dostojanstvo lica,

- vrednost za poslovanje kompanija.Važeći zakon o zaštiti podataka o ličnosti, usvojen 2008, i nakon 10 godina primene, i dalje ostavlja otvorena pitanja dozvoljenosti obrade podataka, naročito imajući u vidu neuređenost pojedinih oblasti obrade podataka.Cilj seminara:

Unapređivanje i primena znanja iz oblasti zaštite podataka kao i priprema za usaglašavanje sa novim obavezama u ovoj oblasti.Ciljna grupa:

Svi oni koji obrađuju podatke o ličnosti.Teme:

- Značaj zaštite podataka

- Načela zaštite podataka

- Osnov obrade podataka

- Obaveze rukovalaca i obrađivača

- Ostvarivanja prava lica

- Posebni aspekti obrade podataka – obrada podataka u radnim odnosima, video nadzor

- Najavljene izmene pravnog okvira zaštite podatakaPo završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume novi koncept zaštite podataka o ličnosti

- Prepozna radnje obrade

- Primeni načela obrade podataka na konkretnu obradu

- Prenese stečena znanja

- Uvidi potrebu za eventualnom daljom edukacijom u pojedinim oblastimaPredavač:

- Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Oblast njenog rada je informaciono pravo  - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cene

Cena treninga iznosi 20.040,00 RSD