Zaštita podataka i GDPR u radno-pravnim odnosima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Podsećamo: Ova regulativa se smatra jednom od najstrožijih, između ostalog i zbog enormno visokih kazni koje mogu dostići 4% od globalnog prometa na nivou grupe, ili 20 miliona eura, u zavisnosti od toga koji je iznos veći!

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja je nedavno stupila na snagu, stvorila je mnogobrojne nedoumice u vezi sa njenom primenom, a posebno u sferi radno – pravnih odnosa otvarajući posebno osetljiva pitanja:
- Za obradu kojih ličnih podataka poslodavac može dobiti saglasnost od zaposlenog?
- Na koji način poslodavac treba da tretira lične podatke zaposlenih?
- Kako se pravilno čuvaju podaci o zdravstvenom stanju zaposlenog?
- Kako adekvatno kontrolisati elektronsku komunikaciju zaposlenih na radnom mestu?
- Da li su podaci o ličnosti Vaših zaposlenih dovoljno bezbedni i zaštičeni?
- Koje korake bi trebalo preduzeti radi usaglašavanja kadrovske dokumentacije sa Opštom uredbom o zaštiti podataka?
- Odgovore na ova i Vaša dodatna pitanja, kao i primere iz prakse o tome kako adekvatno uskladiti radno-pravne aktivnosti sa GDPR-om, kao i koje su obaveze i moguće sankcije, dobićete na našem novom seminaru od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u praksi iz oblasti zaštite podataka

Na ovom seminaru ćete, između ostalog, saznati više o:
- Obavezama i odgovornostima rukovaoca i obrađivača podataka o ličnosti u skladu sa GDPR odredbama
- Uslovima za izricanje kao i parametrima za određivanje visine sankcije
- Načinima za dobijanje obavezne saglasnosti i daljeg procesa tretiranja podatka o ličnosti

TEME SEMINARA
- Upotreba podataka u svrhe zapošljavanja
- Interna i eksterna upotreba ličnih podataka zaposlenog
- Osetljivi podaci zaposlenog
- Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog
- Transparentnost, bezbednost i čuvanje podataka zaposlenih
- Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
- Privatna komunikacija preko službenih servisa i uređaja
- Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
- Kontrola komunikacije zaposlenog od strane poslodavca (uvid u email, listing poziva… )
- Praćenje aktivnosti zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
- Indirektan i direktan nadzor zaposlenog
- Video nadzor na radnom mestu
- Audio nadzor na radnom mestu
- Oprema za utvrđivanje lokacije zaposlenog (GPS)
- Evidencija dolazaka na posao potpisom, kodiranim karticama, otiskom prsta itd.
- Prikupljanje biometrijskih podataka zaposlenog
- Snimanje sastanaka
- Post na društvenim mrežama, kao dokaz povrede radne discipline
- Slučajevi iz prakse

SEMINAR JE NAMENJEN:
Direktorima i vlasnicima kompanija, direktorima pravne i HR službe, HR menadžerima, zaposlenima u pravnoj službi, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti i svima ostalima koji učestvuju u prikupljanju i obradi podataka o ličnosti za potrebe pravnog i HR sektora.

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Vodič za GDPR – primena zakonske regulative, modeli dokumenata i sudska praksa“, sa objašnjenjima, uputstvima, modelima pravilnika i zahteva u Word formatu koje možete brzo i lako prilagoditi svojim konkretnim potrebama.Cene karata

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!