Zaštita podataka i GDPR u radno-pravnim odnosima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Podsećamo: Ova regulativa se smatra jednom od najstrožijih, između ostalog i zbog enormno visokih kazni koje mogu dostići 4% od globalnog prometa na nivou grupe, ili 20 miliona eura, u zavisnosti od toga koji je iznos veći!Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja je nedavno stupila na snagu, stvorila je mnogobrojne nedoumice u vezi sa njenom primenom, a posebno u sferi radno – pravnih odnosa otvarajući posebno osetljiva pitanja:

- Za obradu kojih ličnih podataka poslodavac može dobiti saglasnost od zaposlenog?

- Na koji način poslodavac treba da tretira lične podatke zaposlenih?

- Kako se pravilno čuvaju podaci o zdravstvenom stanju zaposlenog?

- Kako adekvatno kontrolisati elektronsku komunikaciju zaposlenih na radnom mestu?

- Da li su podaci o ličnosti Vaših zaposlenih dovoljno bezbedni i zaštičeni?

- Koje korake bi trebalo preduzeti radi usaglašavanja kadrovske dokumentacije sa Opštom uredbom o zaštiti podataka?

- Odgovore na ova i Vaša dodatna pitanja, kao i primere iz prakse o tome kako adekvatno uskladiti radno-pravne aktivnosti sa GDPR-om, kao i koje su obaveze i moguće sankcije, dobićete na našem novom seminaru od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u praksi iz oblasti zaštite podatakaNa ovom seminaru ćete, između ostalog, saznati više o:

- Obavezama i odgovornostima rukovaoca i obrađivača podataka o ličnosti u skladu sa GDPR odredbama

- Uslovima za izricanje kao i parametrima za određivanje visine sankcije

- Načinima za dobijanje obavezne saglasnosti i daljeg procesa tretiranja podatka o ličnostiTEME SEMINARA

- Upotreba podataka u svrhe zapošljavanja

- Interna i eksterna upotreba ličnih podataka zaposlenog

- Osetljivi podaci zaposlenog

- Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog

- Transparentnost, bezbednost i čuvanje podataka zaposlenih

- Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu

- Privatna komunikacija preko službenih servisa i uređaja

- Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu

- Kontrola komunikacije zaposlenog od strane poslodavca (uvid u email, listing poziva… )

- Praćenje aktivnosti zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa

- Indirektan i direktan nadzor zaposlenog

- Video nadzor na radnom mestu

- Audio nadzor na radnom mestu

- Oprema za utvrđivanje lokacije zaposlenog (GPS)

- Evidencija dolazaka na posao potpisom, kodiranim karticama, otiskom prsta itd.

- Prikupljanje biometrijskih podataka zaposlenog

- Snimanje sastanaka

- Post na društvenim mrežama, kao dokaz povrede radne discipline

- Slučajevi iz prakseSEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima i vlasnicima kompanija, direktorima pravne i HR službe, HR menadžerima, zaposlenima u pravnoj službi, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti i svima ostalima koji učestvuju u prikupljanju i obradi podataka o ličnosti za potrebe pravnog i HR sektora.Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Vodič za GDPR – primena zakonske regulative, modeli dokumenata i sudska praksa“, sa objašnjenjima, uputstvima, modelima pravilnika i zahteva u Word formatu koje možete brzo i lako prilagoditi svojim konkretnim potrebama.Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!