Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju (RPK Niš)

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
U sklopu programa kontinuirane obuke za zastupnike i posrednike u osiguranju, Privredna komora Srbije u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Niš, u petak, 27. maja 2016 godine u Velikoj sali RPK Niš, Dobrička 2, organizuje obuke za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju

Cene

3.000 RSD po polazniku (bez PDV-a)

Izvor: rpknis.rs