Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju (RPK Kragujevac)

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke SrbijeTeme:

- Zaštita korisnika usluga osiguranja

- Obaveze osiguravača

- Zastarelost prava korisnika iz ugovora o osiguranju

- Uslovi osiguranja kao sastavni deo ugovora (uključivanje u ugovor i njihovo dejstvo)

- Tumačenje ugovora

- Poslovna etika u osiguranjuPredavač: Prof. dr Dragan Mrkšić

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Cene

5.000 RSD po učesniku (bez PDV-a)