Zaštita i sigurnost na gradilištu – zakonski tretman i praktična rešenja

Jezik: Serbian

Nekretnine i Građevinarstvo
Priroda radova na gradilištu nosi povećani rizik što podrazumeva preduzimanje svih mera radi ublažavanja rizika lica koja se po bilo kom osnovu nađu na gradilištu, a naročito zaposlenih koji su konstantno izloženi brojnim opasnostima! Građevinski radovi ubrajaju se u najrizičnije delatnosti zbog često fatalnih povreda, te je neophodno da sva lica koja u ovoj delatnosti obavljaju poslove poseduju neophodna znanja i sposobnosti da pravilno regulišu pitanje sigurnosti gradilišta, kao i da hitno reaguju u slučaju da dođe do povrede.Izbegavanje povreda i profesionalnih oboljenja je ušteda koje je bitna ne samo za preduzeće, već i za širu društvenu zajednicu, a naročito je značajna za reputacioni ugled poslodavaca koji se bave građevinskim radovima budući da su vesti o teškim povredama na gradilištima jedna od glavnih tema u medijima, i da se u javnosti odgovornost uvek prebacuje na poslodavce.Na seminaru ćete naučiti:

- Koje su obaveze poslodavaca kod zaštite na radu u sektoru građevinarstva

- Kako je regulisan rad na privremenim gradilištima

- Koja dokumentacija je potrebna na gradilištu

- Na koji način se sprovode preventivne mere zaštite na radu

- Šta u slučaju nesreće, incidenta ili u hitnim slučajevima na gradilištu

- Kolike su novčane kazne kod inspekcijskog nadzora na gradilištuTEME SEMINARA:

- Prijava početka izvođenja radova na gradilištu

- Sadržaj prijave gradilišta

- Plan izvođenja radova

- Posebno opasni poslovi na gradilištu

- Minimalni zahtevi za sigurnost i zdravlje na gradilištu

- Zaštita na radu na privremenim gradilištima

- Elaborat o uređenju gradilišta

- Uloga i značaj koordinatora zaštite na radu

- Obaveza zaštite zaposlenih na gradilištu

- Zdravstveni pregledi zaposlenih

- Povrede na radu i pružanje prve pomoći

- Postupanje u slučaju nesreća, incidenata ili u hitnim slučajevima

- Opasnosti od padova i rušenja u graditeljstvu

- Privremena i zajednička gradilišta

- Rad na siguran način na privremenim gradilištima

- Troškovi zbog povrede na radu u građevinarstvu

- Lična zaštitna sredstva

- Potrebne oznake opasnosti i obaveštenja

- Postupak provere da li je zaposleni pod uticajem alkohola

- Odgovornost za povredu na gradilištu (građanska i krivična odgovornost)

- Inspekcijski nadzor na gradilištuKOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen poslodavcima-direktorima, izvođačima radova, koordinatorima i stručnjacima zaštite na radu, rukovodiocima odeljenja za zaštitu na radu, svima koji su uključeni u sprovođenje zaštite na radu na gradilištu.

Cene

Cena kotizacije: 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara ostvarite popust 20% za nabavku priručnika “Izmene i dopune zakona o radu” !