Zaštita i sigurnost na gradilištu – zakonski tretman i praktična rešenja

Jezik Serbian

Nekretnine i Građevinarstvo

Priroda radova na gradilištu nosi povećani rizik što podrazumeva preduzimanje svih mera radi ublažavanja rizika lica koja se po bilo kom osnovu nađu na gradilištu, a naročito zaposlenih koji su konstantno izloženi brojnim opasnostima! Građevinski radovi ubrajaju se u najrizičnije delatnosti zbog često fatalnih povreda, te je neophodno da sva lica koja u ovoj delatnosti obavljaju poslove poseduju neophodna znanja i sposobnosti da pravilno regulišu pitanje sigurnosti gradilišta, kao i da hitno reaguju u slučaju da dođe do povrede.

Izbegavanje povreda i profesionalnih oboljenja je ušteda koje je bitna ne samo za preduzeće, već i za širu društvenu zajednicu, a naročito je značajna za reputacioni ugled poslodavaca koji se bave građevinskim radovima budući da su vesti o teškim povredama na gradilištima jedna od glavnih tema u medijima, i da se u javnosti odgovornost uvek prebacuje na poslodavce.

Na seminaru ćete naučiti:
- Koje su obaveze poslodavaca kod zaštite na radu u sektoru građevinarstva
- Kako je regulisan rad na privremenim gradilištima
- Koja dokumentacija je potrebna na gradilištu
- Na koji način se sprovode preventivne mere zaštite na radu
- Šta u slučaju nesreće, incidenta ili u hitnim slučajevima na gradilištu
- Kolike su novčane kazne kod inspekcijskog nadzora na gradilištu

TEME SEMINARA:
- Prijava početka izvođenja radova na gradilištu
- Sadržaj prijave gradilišta
- Plan izvođenja radova
- Posebno opasni poslovi na gradilištu
- Minimalni zahtevi za sigurnost i zdravlje na gradilištu
- Zaštita na radu na privremenim gradilištima
- Elaborat o uređenju gradilišta
- Uloga i značaj koordinatora zaštite na radu
- Obaveza zaštite zaposlenih na gradilištu
- Zdravstveni pregledi zaposlenih
- Povrede na radu i pružanje prve pomoći
- Postupanje u slučaju nesreća, incidenata ili u hitnim slučajevima
- Opasnosti od padova i rušenja u graditeljstvu
- Privremena i zajednička gradilišta
- Rad na siguran način na privremenim gradilištima
- Troškovi zbog povrede na radu u građevinarstvu
- Lična zaštitna sredstva
- Potrebne oznake opasnosti i obaveštenja
- Postupak provere da li je zaposleni pod uticajem alkohola
- Odgovornost za povredu na gradilištu (građanska i krivična odgovornost)
- Inspekcijski nadzor na gradilištu

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen poslodavcima-direktorima, izvođačima radova, koordinatorima i stručnjacima zaštite na radu, rukovodiocima odeljenja za zaštitu na radu, svima koji su uključeni u sprovođenje zaštite na radu na gradilištu.

Cene karata

Cena kotizacije: 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara ostvarite popust 20% za nabavku priručnika “Izmene i dopune zakona o radu” !