YU INFO 2018

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Konferencija YU INFO 2018 i međunarodna konferencija ICIST 2018 pozivaju IT stručnjake i akademsko okruženje da podnesu stručne i naučne radove sa originalnim praktičnim ili teorijskim rezultatima istraživanja, od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad, kao i radove koji sadrže primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, prikaze praktičnih novih rešenja ili uređaja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rešenja na novi način i slično. Radovi za YU INFO konferenciju se podnose na srpskom ili engleskom jeziku, a za konferenciju ICIST 2018 isključivo na engleskom jeziku.Za YU INFO 2018 i ICIST 2018 se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati naučne, stručne ili primenjene rezultate samih autora. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smeju povrediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova. Učesnici mogu ponuditi prikaze rezultata drugih autora i institucija, odnosno učešća u istraživanju, kao i pregledne radove iz pojedinih oblasti.

Cene

Kotiizacija za prve autore iznosi 12.000 RSD
Kotizacija za učesnike iznosi 15.000 RSD

Izvor: yuinfo.org