XIV junsko savetovanje – Platne kartice 2016

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Privredna komora Srbije, Grupacija za razvoj platnih kartica organizuje tradicionalno XIV junsko savetovanje - Platne kartice 2016.Tematski okvir savetovanja:

- Aktuelno stanje na tržištu platnih kartica u zemlji i inostranstvu

- Razvoj i nove tehnologije

- Razvoj infrastrukturne mreže (telekomunikacije, oprema)

- Beskontaktni platni sistemi

- Tehnološki aspekti prevencije i zaštite (proizvodnja kartica, oprema i sl)

- Prevencija i zaštita od zloupotreba platnih kartica

- Akceptantska mreža

- Kompanijske kartice

- E - commerce i M - commerce

- Platne kartice i osiguranjeUkoliko ste zainteresovani da učestvujete na savetovanju sa prezentacijom u okviru navedenih tema molimo vas da naziv prezentacije i teze dostavite Programskom odboru na mail najkasnije do 10. maja.