Webiz poslovna edukacija

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Webiz poslovna edukacija je trodnevni događaj za poslovne ljude koji obuhvata dva važna segmenta: edukaciju o poslovnoj primeni interneta i networking, odnosno umrežavanje i povezivanje ljudi sa potencijalno zajedničkim poslovnim interesima.U protekle 3 godine pokazalo se da su učesnici Webiz poslovne edukacije ne samo bolje razumeli internet i načine da ga najefektnije iskoriste za svoje poslovne potrebe, već smo izuzetno ponosni i na činjenicu da su zahvaljujući Webizu ostvareni mnogi novi poslovni kontakti i uspešne saradnje, tako da svim učesnicima preporučujemo da iskoriste sve mogućnosti koje će im biti na raspolaganju.Naš cilj je da unapredimo poslovanje u Srbiji tako što našim slušaocima omogućavamo da od najboljih predavača saznaju više o oblastima kao što su digitalni i internet marketing, e-commerce, digitalni advertajzing, web i app development, grafički i web dizajn, digitalna fotografija...Program poslovne edukacije je od koristi malim i srednjim preduzećima koja planiraju da prošire poslovanje i iskoriste internet kao kanal za promociju i prodaju svojih proizvoda ili usluga.Bilo da ste preduzetnik ili zaposleni u marketingu, prodaji, IT-u, da se bavite konsaltingom, komunikacijama, prodajom turističkih aranžmana ili fizičkih proizvoda, od izuzetne je važnosti da steknete makar osnovnu sliku o mogućnostima digitalnog sveta, da znate na koje platforme da usmerite pažnju, koju vrstu profesionalaca bi trebalo da angažujete u skladu sa vašim konkretnim poslovnim ciljevima…Na Webiz poslovnoj edukaciji na Zlatiboru smo se pobrinuli da posebnu pažnju posvetimo temama vezanim za poslovnu primenu interneta u turizmu, što je čini izuzetno zanimljivom i za predstavnike hotela, za vlasnike privatnih smeštaja manjih kapaciteta koji žele da privuku veći broj korisnika i za druge preduzetnike koji se bave delatnostima vezanim za turizam.

Cene

16.000 RSD

Izvor: webiz.rs