VIII Redovna godišnja konferencija o bezbednosti i zdravlju na radu

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate sa poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2019. godini, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobre prakse u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na konferenciji će biti omogućena razmena iskustava kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.Učesnici konferencije imaće mogućnosti da kroz diskusiju, razmenu iskustava sa drugim učesnicima, postavljanje pitanja i davanje odgovora od strane istaknutih stručnjaka, razjasne mnoge nedoumice i dileme na koje nailaze u toku organizovanja i obavljanja poslova iz ove oblasti.Konferencija je podeljena u dva dela:

- Izlaganje na teme:

- Zakon o izmenana i dopunama Zakona inspekcijskom nadzoru

- Sporazum o priznanju prekršaja iz oblasti inspekcijskog nadzora

- Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

- Primeri dobre prakse

- Panel diskusija

- Procena rizika na radnom mestuŽeleli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.Učesnici mogu da unapred pripreme pitanja koja bi postavili predavačima i pošalju na office@mngcentar.com , a odgovore će dobiti na samoj Konferenciji.

Cene

17.640,00 RSD

Izvor: mngcentar.com