Veštine vladanja sobom - Asertivna komunikacija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Za razliku od agresivnog ponašanja gde je akcenat na kontroli nad drugima, asertivno ponašanje:

- pojačava kontrolu nad samim sobom i

- vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva.Interakcija sa drugim ljudima postaje bolja, kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke.

Asertivni trening se pokazao vrlo efikasnim kod stidljivih i povučenih osoba, kod klijenata koji imaju interpersonalne probleme, kod osoba koje imaju problema sa besom, agresijom, anksioznošću...Osobe koje imaju razvijene socijalne veštine, kao što su aktivno slušanje, asertivni govor, sposobnost empatije, imaju veću šansu da razreše konfliktne situacije na način koji će biti podjednako zadovoljavajući kako za njih, tako i za osobe do kojih im je stalo.Asertivno ponašanje, koje mnogi smatraju veštinom, omogućiće vam da se u svakoj situaciji ponašate u skladu sa svojim željama i da pri tome izbegnete svađe.

Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija, praktične vežbe, igranje uloga.Ciljna grupa:

- Menadžeri ljudskih resursa

- Menadžeri svih nivoa u organizacijama javnog i privatnog sektora

- Rukovodioci i zaposleni u sektoru za komunikaciju

- Svi zaposleni koji žele da nauče kako da se izraze, izbegnu nesporazume u komunikaciji, steknu veće samopouzdanje, upravljaju svojim životom, ostvare zdrave interpersonalne odnose i realizuju svoje potencijale i ciljeve.Cilj treninga:

- Savladavanje teškoća u komunikaciji

- Sticanje većeg samopouzdanja

- Ostvarivanje zdravih interpersonalnih odnosa

- Izbegavanje i upravljanje konfliktima

- Izražavanje sebe, svojih želja i potreba

- Ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, fer – pleja i svojih ciljevaTeme:

- Kako uspešno komunicirati? Pričajte tako da Vas drugi čuju i razumeju

- Stilovi komunikacije (asertivna, agresivna i pasivna komunikacija)

- Asertivne tehnike (Ja poruke, odbijanje tuđeg zahteva: kako reći “NE”, tehnika tajm auta, tehnika vraćanja lopte…)

- Komunikacijske veštine i tehnike (aktivno slušanje, stavljanje u poziciju drugog)

- Blokade asertivnosti (kontrola emocija i ponašanja iz ugla REBT- Racionalno emotivno bhejvioralne terapije)

- Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike i pozitivnog mišljenja (Izbegavanje manipulacije ).Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Stekne veće samopouzdanje;

- Prepozna i menja iracionalna uverenja i emocije koje su u osnovi neasertivnog ponašanja;

- Komunicira sa drugima bez nezdravih emocija (bes, strah, osećanje krivice…);

- Prepozna svoje i tuđe asertivno i neasertivno ponašanje;

- Uputi i prihvati konstruktivnu kritiku i pozitivno mišljenje;

- Vešto prevenira i/ili reši konfliktne situacije.

Cene

Cena obuke iznosi 18.840,00 RSD