Veštine prezentacije

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Najveći deo poslovnih sastanaka se svodi na prezentaciju proizvoda/usluga koje se nude a koje mogu biti interesantne potencijalnim partnerima. Oni kasnije na osnovu toga donesu odluku o ugovaranju saradnje.

Nažalost, ne tako mali deo tih prezentacija je urađen na način koji ne obećava saradnju:
- Konfuzan način izlaganja
- Nedovoljna priprema prezentera
- Previše tehničkih detalja

Veštine kojom predstavljamo određenu (poslovnu) ideju su krucijalne za razvoj posla. Zato je jako važno da savladate veštine prezentovanja i prezentujete na visokom i profesionalnom nivou.

Unapređenjem ovih veština moći ćete da:
- efektno iskomunicirate vašu ponudu na način koji najviše odgovara vašim potencijalnim partnerima
- ostavite ozbiljan utisak nakon sastanaka
- povećate samopouzdanje

Metod rada koji će biti zastupljen na treningu je: predavanje, video materijali, igra uloga, studija slučaja.

Ciljna grupa:
Ovaj trening je namenjen svima, od početnika do rukovodilaca, tj. onima koji žele da nareduju u svojoj karijeri i ostvare bolje rezultate u porezentovanju.

Cilj seminara:
Osposobiti učesnike za jasno i efektno prezentovanje poslovnih rešenja.

Teme:
- Cilj prezentacije
- Na koji način prevazići tremu i strah od nastupa
- Kako da komuniciram uspešno, tehnike uticaja
- Planiranje prezentacije
- Priprema prezentacije
- Izvođenje prezentacije

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Samostalno napravi efektnu prezentaciju
- Na jasan način prezentuje na poslovnim sastancima
- Kreira vizuelno kvalitetnu Power Point Prezentaciju
- Primeni tehnike uticaja u poslovnoj komunikaciji

Trener:
Slavica Petrović,iskusan trener u oblasti poslovnih veština sa više od 10 godina radnog iskustva. Poseduje više od 15 godina rada u internacionalnom okruženju na razvoju veština i znanja zaposlenih u B2B prodaji gde je sarađivala sa menadžerima i zaposlenima u nekoliko vodećih kompanija u finanijskom sektoru.

Kao trener usmerena je ka praktičnim rešenjima i potrebama učesnika.

Cene karata

Cena kotizacije 18.840, 00 RSD

Izvor: mngcentar.com