Veštine javnog nastupa - dobri odnosi sa medijima

Jezik Srpski

Marketing i Mediji

Sigurno vam se dogodilo da treba da nastupite na nekom skupu, na sastanku sa poslovnim partnerima, u medijima, ili da posavetujete svog pretpostavljenog kako da postupi u takvim situacijama. Odgovornost da sve ispadne najbolje moguće neminovno stvara tremu, a trema se suzbija kad znate tehnike nastupa.

Zato je izuzetno korisno da iz prve ruke saznate kako mediji funkcionišu, šta traže i šta od vas očekuju, kako se nastupa na raznim skupovima i u medijima, ali pre svega kako da vi najbolje iskoristite javnost da biste preneli poruku koju želite.

Ove veštine najbolje će vam preneti profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u vodećim srpskim medijima, koji svakog dana komuniciraju sa publikom, ali i sa predstavnicima poslovnog i državnog sektora. Bez suvišne teorije, preneće vam praktična znanja: kako se nastupa pred manjom i većom grupom ljudi, na konferencijama, pred TV kamerama, kako da najbolje prenesete poruku, kako da izbegnete nezgodna pitanja, kako se iznose argumenti i protivargumenti i kako se debatuje sa zastupnicima suprotnog mišljenja.

PROGRAM MEDIJSKE OBUKE

Četvrtak 12.04.2018.
KAKO OD SEBE NAPRAVITI BREND I RAZVITI LIČNI MARKETING
18:00h – 19:00h
19:00h – 19:30h pauza
19:30h – 21:00h
Predavač: Ivan Stanković, direktor Communisa

Petak 13.04.2018.
KAKO FUNKCIONIŠU MEDIJI – ŠTA OČEKUJU I KAKO IH ISKORISTITI
18:00h - 19:00h prvi deo
19:00h - 19:30h pauza
19:30h – 21:00h vežbe – snimanje i pregled materijala
Predavač: Vesna Damjanić, novinar i urednik RTS

Subota 14.04.2018.
ŠTA SE TRAŽI U EMISIJI, A ŠTA MOŽETE DOBITI
10:00h – 11:30h
11:30h – 12:00h pauza
12:00h – 13:00h
Predavač: Zoran Stanojević, urednik RTS

Četvrtak 19.04.2018.
SIMULACIJA TV NASTUPA, SNIMANJE KAMEROM I PREGLED MATERIJALA
18:00h – 19:30h
19:30h – 20:00h pauza
20:00h – 21:00h
Predavač: Suzana Trninić, novinarka i urednica Prva TV

Petak 20.04.2018.
SIMULACIJA TV NASTUPA, SNIMANJE KAMEROM I PREGLED MATERIJALA
18:00h – 19:30h
19:30h – 20:00h pauza
20:00h – 21:00h
Predavač: Tanja Veselinović, novinarka i urednica N1

Subota 21.04.2018.
PRAVILA EFEKTNOG JAVNOG NASTUPA NA SKUPU – OD 3 DO 300 SLUŠALACA
10:00h – 11:30h
11:30h – 12:00h pauza
12:00h – 13:00h
Predavač: Biljana Stepanović, urednica časopisa Nova ekonomija

Četvrtak 26.04.2018.
DEBATA, ARGUMENTACIJA, IZBEGAVANJE LOGIČKIH GREŠAKA
18:00h – 19:30h
19:30h – 20:00h pauza
20:00h – 21:00h
Predavač: Đorđe Jovićević, koordinator Debatnog tima Srbije

Cene karata

Cena programa iznosi 680 EUR + PDV

Izvor: big.co.rs