Veštine asertivne komunikacije

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Trening se realizuje u četiri modula odnosno susreta:
1. Modul 12.06. od 18:00 do 20:30
2. Modul 19.06. od 18:00 do 20:30
3. Modul 26.06. od 18:00 do 20:30
4. Modul 03.07. od 18:00 do 20:30

O treningu
- Da li ste se nekada našli u situaciji da:
- Komunicirate sa ljudima koji su agresivni i napadni?
- Osećate da nemate dovoljno samouzdanja?
- Saradjujete sa ljudima koji ne iskazuju jasno svoje mišljenje?
- Se povučete i ne kažete ono što mislite?
- Niste uspeli da se izborite sa negativnim emocijama koje su se javile u komunikaciji?
- Budete žrtva manipulacije?
- Želite da kažete NE, a ipak to ne uradite?

Sadržaj treninga
- Osnove asertivnosti
- Različiti komunikacioni odgovori As, Pa, Ag, P-A
- Polazni stav u komunikaciji
- Samopuzdanje i samopoštovanje
- Odlike različitih komunikacionih stilova
- Neverbalna komunikacija koja odlikuje ove stilove
- Šta asertivnost nije
- Asertivna prava i prava u ogledalu
- Prepreke za asertivna ponašanja
- Uverenja o asertivnosti
- Tehnike za rad sa uverenjima
- Vrste asertivnosti
- Manipulacija i manipulatori
- Asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
- Praktične vežbe

Koristi za Vas i Vašu organizaciju
- Prepoznavanje sopstvenog stila komunikacije
- Razlikovanje agresivnog, pasivnog, pasivno-agresivnog i asertivnog ponašanja
- Koraci za razvoj veština asertivnosti
- Prepoznavanje i korigovanje nekorisnog načina razmišljanja
- Identifikovanje uverenja koja nas sprečavaju da zastupamo sebe
- Ohrabrivanje sebe i drugih da budu asertivniji
- Tehnike za borbu sa manipulacijom
- Otvaranje novih mogućnosti za profesionalni i lični razvoj

Trener
Maja Stančetić, master iz oblasti ekonomije, kao  prvo opredeljenje, a potom i master menadžmenta ljudskih resursa. Bogato iskustvo u radu sa ljudima u oblasti turizma nastavila je baveći se treninzima i razvojem. Poslednjih 5 godina se bavi edukacijama i obukama iz oblasti poslovnih veština, dok su joj uže oblasti stručnosti vezane za IT industriju i unapređenje  pomenutih veština kod tehničkih stručnjaka. Njene treninge je pohadjalo više od 1000 učesnika, a uža ekspertiza su joj sledeće teme: razvoj timova, vođenje timova, liderstvo, javni nastup i  veštine komunikacije. Pored ovoga, sarađuje sa studentskim  organizacijama i pomaže mladima da steknu korisne veštine i budu spremniji za poslovno okruženje. Sertifikovani je NLP master od strane vodećih svetskih organizacija.

Cene karata

Cena treninga iznosi 12.000,00 RSD

Izvor: road.rs