Veštine asertivne komunikacije

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Trening se realizuje u četiri modula odnosno susreta:

1. Modul 12.06. od 18:00 do 20:30

2. Modul 19.06. od 18:00 do 20:30

3. Modul 26.06. od 18:00 do 20:30

4. Modul 03.07. od 18:00 do 20:30O treningu

- Da li ste se nekada našli u situaciji da:

- Komunicirate sa ljudima koji su agresivni i napadni?

- Osećate da nemate dovoljno samouzdanja?

- Saradjujete sa ljudima koji ne iskazuju jasno svoje mišljenje?

- Se povučete i ne kažete ono što mislite?

- Niste uspeli da se izborite sa negativnim emocijama koje su se javile u komunikaciji?

- Budete žrtva manipulacije?

- Želite da kažete NE, a ipak to ne uradite?Sadržaj treninga

- Osnove asertivnosti

- Različiti komunikacioni odgovori As, Pa, Ag, P-A

- Polazni stav u komunikaciji

- Samopuzdanje i samopoštovanje

- Odlike različitih komunikacionih stilova

- Neverbalna komunikacija koja odlikuje ove stilove

- Šta asertivnost nije

- Asertivna prava i prava u ogledalu

- Prepreke za asertivna ponašanja

- Uverenja o asertivnosti

- Tehnike za rad sa uverenjima

- Vrste asertivnosti

- Manipulacija i manipulatori

- Asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije

- Praktične vežbeKoristi za Vas i Vašu organizaciju

- Prepoznavanje sopstvenog stila komunikacije

- Razlikovanje agresivnog, pasivnog, pasivno-agresivnog i asertivnog ponašanja

- Koraci za razvoj veština asertivnosti

- Prepoznavanje i korigovanje nekorisnog načina razmišljanja

- Identifikovanje uverenja koja nas sprečavaju da zastupamo sebe

- Ohrabrivanje sebe i drugih da budu asertivniji

- Tehnike za borbu sa manipulacijom

- Otvaranje novih mogućnosti za profesionalni i lični razvojTrener

Maja Stančetić, master iz oblasti ekonomije, kao  prvo opredeljenje, a potom i master menadžmenta ljudskih resursa. Bogato iskustvo u radu sa ljudima u oblasti turizma nastavila je baveći se treninzima i razvojem. Poslednjih 5 godina se bavi edukacijama i obukama iz oblasti poslovnih veština, dok su joj uže oblasti stručnosti vezane za IT industriju i unapređenje  pomenutih veština kod tehničkih stručnjaka. Njene treninge je pohadjalo više od 1000 učesnika, a uža ekspertiza su joj sledeće teme: razvoj timova, vođenje timova, liderstvo, javni nastup i  veštine komunikacije. Pored ovoga, sarađuje sa studentskim  organizacijama i pomaže mladima da steknu korisne veštine i budu spremniji za poslovno okruženje. Sertifikovani je NLP master od strane vodećih svetskih organizacija.

Cene

Cena treninga iznosi 12.000,00 RSD

Izvor: road.rs