Uvodni modul u Subotici

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Dragi prijatelji,

Delimo sa vama još jednu bitnu informaciju za one koji žele da postanu psihološki savetnici, psihoterapeuti i lajf koučevi.Upis je u toku i u drugim gradovima!

http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/za-savetnike

http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/psihoterapeut