Uvodni modul u Subotici

Jezik Serbian

Obrazovanje i Edukacija

Dragi prijatelji,
Delimo sa vama još jednu bitnu informaciju za one koji žele da postanu psihološki savetnici, psihoterapeuti i lajf koučevi.

Upis je u toku i u drugim gradovima!
http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/za-savetnike
http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/psihoterapeut