Uvođenje sistema bonusa i drugih beneficija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Plata uključuje osnovnu zaradu i zakonske naknade i beneficije, ali „kompenzacioni paket“ može da uključi i dodatne benefite. Poslodavci koji žele da su konkurentni na tržištu rada unapređuju svoju praksu i uvode bonusne šeme i beneficije koje će najefektnije motivisati zaposlene.Na našem seminaru, koji organizujemo po treći put, se upoznajte sa različitim politikama plata, bonusa i beneficija, zakonskim okvirima kojima se poslodavci moraju prilagoditi u planiranju beneficija – radi zakonskih poreskih obaveza i naučite kako da se na osnovu svojih potreba opredelite za adekvatan sistem bonusa i beneficija.Ovaj seminar Vam omogućava:

- Informacije o različitim modelima plata, bonusa i beneficija

- Smernice kako da izaberete odgovarajući model plate, bonusa i beneficija

- Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanjaTeme seminara:

- Poreski aspekti kompenzacija i beneficija: Zarada; Zarada za učinak; Standardni i nestandardni dodaci na zaradu; Finansijske i nematerijalne naknade i bonusi

- Kreiranje sistema kompenzacija: Analiza posla; Definisanje hijerarhije poslova; Platni razredi

- Bonusi: Bonusni sporazum / politika bonusa; Definisanje parametra ze merenje ostvarenja ciljeva; Primeri matrica za određivanje bonusa: Bonus za učinak (zarada + učinak), Nagradni bonus za ostvarenje ciljeva, Bonus zasnovan na uspehu kompanije / tima i individualnog učinka; Bonus za uspešne preporuke kandidata / regrutacije; Specijalni projekti, bonusi i provizije; Drugi posebni bonusi

- Beneficije: Standardne beneficije (zakonski obavezne ili opcione): Naknada za topli obrok, Naknada za prevoz, Regres za godišnji odmor, Jubilarne nagrade, Pokloni deci za novu godinu i slično, Broj dana plaćenog odsustva; Beneficije kojima poslodavac stiče konkurentnu prednost: Osiguranje (privatno zdravstveno, penziono, životno), Sistematski pregledi, Wellnes i rekreativni programi, timska druženja, Politika dodele opreme za rad (mobilni telefon, računar, dodeljeni automobil, parking kartica i dr.), Fleksibilni oblici rada kao vrsta beneficije, dodatni plaćeni dani, Obdanište za decu i druge inicijative za podršku zaposlenima, Podrška i sponzorstva dalje edukacije i usavršavanja zaposlenih; Paketi beneficija uobičajeni za strance (stan, škola / vrtić, avio karte, časovi jezika i dr.)

- Kreiranje ponude i korpe beneficija: Vrednovanje materijalnih i nematerijalnih beneficija; Izbor beneficija u skladu sa dodeljenim poenimaSvim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku zbirke „Zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa”.Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!Predavač: Vedrana Božić

Po obrazovanju je diplomirani profesor engleskog jezika, od početka karijere opredeljena za poslove upravljanja ljudskim resursima i po zanimanju je HR menadžer.

Prva radna iskustva je sticala od 2003. godine u kompaniji Efes Beer Group, koja je izvršila akviziciju dve pivare u Srbiji, kasnije Efes Weifert pivara i Efes Zaječar pivara. U ovim kompanijama je provela više od četiri godine i prošla pripravničke programe za buduće menadžere i nekoliko svojih razvojnih faza kao i ceo ciklus upravljanja ljudskim resursima, razvijajući se od nivoa pripravnika do nivoa HR supervizora. Godine 2008. je nastavila karijeru u medijskoj kući Adria Media Serbia, gde je bila zadužena za uspostvljanje HR funkcije.

Danas je HR menadžer u kompanijama Adria Media Group i Master Finance and Legal Service. Tokom rada specijalizovala se za uvođenje moderne funkcije ljudskih resursa po standardima međunarodnih kompanija i optimizaciju HR procesa. Veliki deo karijere bavi se upravljanjem promenama, uspostavljanjem korporativne kulture i programa za razvoj zaposlenih, uspostavljanju programa kontrola i ciljeva upravljanja ljudskim faktorom u kompaniji – HR Controlling. Zajedno sa ovim bavi se i repozicioniranjem funkcije ljudskih resursa u organizaciji.

Cene

Cena obuke iznosi 18.720,00 RSD