Uspešno vođenje tima zaposlenih ili saradnika „na daljinu“

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Udaljenost članova tima prouzrokuje probleme u sprovođenju svakodnevnih aktivnosti:
- Kako da postignete dobre rezultate i brzu komunikaciju kada članovi tima nisu zajedno, a moraju da razmenjuju informacije na dnevnom nivou?
- Koje komunikacione alate i tehnike treba da upotrebite kako bi tim „na daljinu“ funkcionisao isto kao i „statični“ timovi?
- Koje komunikacijske metode možete iskoristiti za upravljanje učinkom i motivacijom članova tima koji su međusobno udaljeni?
- Saznajte koja su praktična rešenja upravljanja timom na daljinu, koje korake morate preduzeti da biste uspešno vodili tim i kako to rade najuspešnije kompanije.

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Da saznate koje su specifičnosti tima “na daljinu” i kako obezbediti da tim isporučuje vrhunske poslovne rezultate
- Da sagledate uporedni prikaz funkcionisanja tima koji se sastoji od prisutnih zaposlenih i “mešovitog” tima koji se sastoji i od zaposlenih koji nisu prisutni
- Usavršavanje komunikacionih alata i tehnika za obezbeđenje discipline u timu
- Upoznavanje sa načinom koji omogućava da bolje upravljate učinkom i motivacijom zaposlenih koji rade u drugom gradu/državi u odnosu na lidera

Sadržaj seminara

Specifičnosti tima na „daljinu”
- Koji su izazovi sa kojima se timovi „na daljinu” mogu sresti
- Koje su prednosti timova „na daljinu” i kako ih iskoristiti u cilju postizanja boljih rezultata

Izgradnja uspešnog tima
- Način kako postaviti očekivanja pred „udaljenim” članovima tima, a da oni to poštuju
- Stvaranje dobre atmosfere za rad i razvijanje poverenja u timu
- Razumevanje emocionalnih, psihičkih i fizičkih zahteva članova tima koji su „udaljeni”

Komunikacioni alati i tehnike
- Definisanje problema u komunikaciji koji mogu nastati i uticati na rezultate poslovanja
- Upoznavanje sa komunikacionim alatima i tehnikama koji će pomoći u rešavanju problema, konflikata i drugih izazova u komunikaciji članova u timu „na daljinu”
- Upoznavanje sa online komunikacionim alatima koji mogu olakšati komunikaciju i razmenu važnih informacija

Upravljanje učinkom i motivacijom tima „na daljinu”
- Ukazivanje na greške zaposlenog na način da je on spreman da ih prihvati i popravi ih
- Uspostavljanje bolje motivacije članova tima kroz korišćenje najsavremenijih metoda i tehnik

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku“!
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!