Upravljanje zalihama - Inventory Management

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Koji su uzroci viškova zaliha, kako da odredite sigurnosnu a kako optimalnu zalihu, koliko i kada treba da nabavljate i da li ista pravila važe za sve proizvode i sirovine koje Vam stoje na zalihama.Kome je namenjen: Svima onima koji vode računa o zalihama, bilo da se radi o službi nabavke, skladištenja, logistike, proizvodnje ili prodaje.Cilj treninga: Kako definisati optimalan nivo zaliha, koji Vam omogućava kontinuirani rad a sa druge strane Vas finansijski ne opterećuje. Uporedite KOZ (Koeficijent Obrta Zaliha) sa uspešnim kompanijama iz Vaše branše.Predavač: Msc Zoran Đurđević - Više od trideset godina iskustva na rukovodećim pozicijima u domaćim i internacionalnim kompanijama. Konsultant/Savetnik Evropske Banke za Obnovu i Razvoj. Sertifikovani trener instituta Austrijske Privredne Komore.Diploma: „Kala“ Diploma – svi polaznici treninga

Sertifikat: Sertifikat WIFI Instituta Privredne Komore Austrije – polaznici koji završe sve treninge iz iste akademije.

Cene

Uplate pre 1.11.2016. Uplate posle 1.11.2016.
-170 € -190 € grupe iz iste firme (minimum 3 člana)
-190 € -210 € stari polaznici
-200 € -220 € ostali

*U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
U cenu je uračunato: Predavanje, radionica, sav potreban materijal, ručak, osveženja, diploma, sertifikat.

Izvor: kala.rs