Upravljanje vremenom

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Upravljanje vremenom je zapravo upravljanje sobom i prava motivacija za to, nažalost, često nailazi kada nam se nešto desi. Tada se setimo da bismo mogli nešto uraditi. Trening odgovara na pitanje kako preuzeti kontrolu nad svojim životom barem malo više nego pre - što je i cilj svakog poboljšanja, korak po korak. Istina u ovoj oblasti je u određivanju prioriteta tj. šta Vam je u životu zaista važno, malim zrncima prakse i mudrosti i stalnom razmišljanju kako uštedeti vreme. Puno životno primenljivih saveta da bi zadovoljniji dolazili i izlazili sa posla.

Sadržaj treninga:
- Balans između privatnog i poslovnog
- Kreiranje balansa u upravljanju vremenom
- Upravljanje prioritetima
- Eliminisanje kradljivaca vremena
- Prevladavnje odgađanja
- Doživljaj vremena i funkcionisanje u skladu sa istim

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:
- Otkrićete šta vam najviše oduzima vreme
- Unapredićete način planiranja, odredjivanja prioriteta, donošenja odluka
- Unapredićete rad i saradnju sa drugima
- Povećaćete radni učinak i produktivnost
- Razumećete dobrobit upravljanja vremenom i prioritetima
- Bolje ćete razumeti različite stilove upravljanja vremenom

Metode rada:
Trening je kombinacija predavanja, diskusije, praktičnih – interaktivnih vežbi i primene svih trening metoda. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trener:
Uglješa Atanacković - Trener, Business Coach

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs

Cene karata

Cena treninga na upit.