Upravljanje uspešnim timom (12 sati)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Funkcionalni rukovodioci, Rukovodioci projekata, članovi timova

Trajanje: 2 dana (12 PDU poena)

Sadržaj kursa:

1. Osnove timskog rada
- Šta je tim i timski rad injegove karakteristike
- Značaj, koristi, prednosti i mane timskog rada
- Komponente i pravila koja čine uspešne timove
- Kategorije timova
- Životni ciklusi tima
- Odgovornosti članova tima

2. Odlučivanje u timovima
- Donošenje odluka
- Principi timskog odlučivanja

3. Razvoj timova
- Faze razvoja timova

4. Motivacija tima
- Teorije motivacije
- Motivacija članova tima

5. Komunikacija u timu
- Komponente komunikacije
- Tipovi komunikacije
- Komunikacija sa članovima tima

6. Rukovođenje timovima-lederstvo
- Rukovođenje timom – komponente
- Rukovođenja timom – Strategija i aktivnosti
- Karakteristike dobrog vođe tima

7. Problemi u okviru timova
- Tipovi timskih problema, pristupi i načini njihovih rešavanja
- Efikasnost radnih sastanaka

8. Konflikti u okviru timova
- Uzroci za nastajanje konflikta i njihovi tipovi
- Metode za upravljanje konliktima
- Pitanja, saveti i zamke u kod timskih konflikta

9. Delegiranje
- Osnove delegiranja
- Problemi kod delegiranja

10. Veštine pregovaranja
- Principi pregovaranja
- Pristupi i pripreme za pregovaranje
- Saveti i zamke u procesu pregovaranja

Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.

*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene karata

Cena obuke je 36.000,00 RSD