Upravljanje uspešnim timom (12 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Funkcionalni rukovodioci, Rukovodioci projekata, članovi timovaTrajanje: 2 dana (12 PDU poena)Sadržaj kursa:1. Osnove timskog rada

- Šta je tim i timski rad injegove karakteristike

- Značaj, koristi, prednosti i mane timskog rada

- Komponente i pravila koja čine uspešne timove

- Kategorije timova

- Životni ciklusi tima

- Odgovornosti članova tima2. Odlučivanje u timovima

- Donošenje odluka

- Principi timskog odlučivanja3. Razvoj timova

- Faze razvoja timova4. Motivacija tima

- Teorije motivacije

- Motivacija članova tima5. Komunikacija u timu

- Komponente komunikacije

- Tipovi komunikacije

- Komunikacija sa članovima tima6. Rukovođenje timovima-lederstvo

- Rukovođenje timom – komponente

- Rukovođenja timom – Strategija i aktivnosti

- Karakteristike dobrog vođe tima7. Problemi u okviru timova

- Tipovi timskih problema, pristupi i načini njihovih rešavanja

- Efikasnost radnih sastanaka8. Konflikti u okviru timova

- Uzroci za nastajanje konflikta i njihovi tipovi

- Metode za upravljanje konliktima

- Pitanja, saveti i zamke u kod timskih konflikta9. Delegiranje

- Osnove delegiranja

- Problemi kod delegiranja10. Veštine pregovaranja

- Principi pregovaranja

- Pristupi i pripreme za pregovaranje

- Saveti i zamke u procesu pregovaranjaVreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 36.000,00 RSD