Upravljanje timom

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Timski rad je pokretač uspeha svake kompanije koji zbližava zaposlene, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje članove da budu odlučniji i ambiciozniji. Sigurno znate da uspeh tima zavisi od veštine lidera da prepozna i iskoristi potencijale svojih zaposlenih dodeljujući im radne zadatke u odnosu na njihove sposobnosti i karakteristike utiču na njihovu motivaciju da posao bude kvalitetnije i brže urađen. Tokom treninga naučićete kako upravljati timom u njegovim različitim fazama i iskoristiti potencijale zaposlenih.

Sadržaj treninga:
- Koje su karakteristike visokoproduktivnih timova
- Kako odabrati članove i formirati tim
- Timske uloge i profilisanje članova
- Povezivanje timskih uloga i njihovih karakteristika
- Kako iskoristiti potencijal svakog člana tima u odnosu na njegovu ulogu i karakteristike
- Životni ciklus i faze funkcionisanja tima
- Šta uraditi kada tim ne funkcioniše
- Reformisanje postojećeg tima
- Kako voditi tim do izvrsnih rezultata
- Karakteristike značajne za lidera tima

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:
- Razumećete nastanak, razvoj i funkcionisanje tima
- Naučiti koristiti alat za procenu timskih uloga
- Iskoristiti potencijal svojih zaposlenih u odnosu na njihove karakteristike
- Razumeti ponašanja zaposlenih u određenim fazama životnog ciklusa tima
- Prilagoditi svoje rukovođenje u odnosu na karakteristike zaposlenih i fazu funkcionisanja tima

Metode rada: Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trener: Uglješa Atanacković, inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 8 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 6 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i kouč. Vlasnik je agencije ROAD HR (www.road.rs). U poslednjih 5 godina održao je preko 450 treninga kroz koje je prošlo više od 2700 zadovoljnih učesnika. Najčešće je radio sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Trener i poslovni konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.

Izvor: road.rs