Upravljanje talentima u organizaciji

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

U vreme globalne ekonomske krize, organizacije se u svrhu osiguravanja konkurentske prednosti moraju nositi sa jednim od najvećih izazova - postavljenim pred proces upravljanja ljudskim resursima – upravljanjem talentima. Dodatno se intenzivira i „rat za talente", tako da jedino strateškim upravljanjem talentima kompanije sebi mogu osigurati konkurentsku prednost.

To zapravo znači da poslodavci moraju da regrutuju „A igrače" i potrude se da ih zadrže u svojoj kompaniji. Ekonomski pad, istovremeno, otvara i potrebu da se uveća ukupna snaga talenata u organizaciji. Tako da uspešne strategije u upravljanju talentima podrazumevaju brigu o adekvatnom i optimalnom broju talenata u organizaciji istovremeno osiguravajući dvostruku dobit:
- smanjenje troškova i
- povećanje produktivnosti,
jer talenti i u uslovima krize ostaju dominantan faktor koji utiče na rast kompanije.

Pitanje je međutim:
- kakvi talenti sada kompanijama trebaju?
- Kakvi talenti trebaju organizaciji u kojoj vi radite?

Mudre kompanije svakako se usmeravaju na „kritične talente" i zato će vam ovaj praktičan interaktivni trening dati odgovore na ova i slična pitanja kao i korisne i lako primenljive alate za upravljanje i razvoj talenata u organizaciji.

Ciljna grupa:
- Zaposleni u ljudskim resursima
- Menadžeri svih nivoa u organizaciji
- Tim lideri i zaposleni koji rukovode sa više od troje ljudi
- Svi koji žele da budu efikasniji i uspešniji lideri

Cilj treninga:
- Upoznavanje sa procesom upravljanja talentima
- Razumevanje ključnih elemenata procesa upravljanja talentima
- Praktična primena modela evaluacije talenata
- Upoznavanje sa modelima strategije i planiranja u talent managementu
- Upoznavanje sa praktičnim tehnikama i metodama motivacije, razvoja i promocije talenata

Teme:
- Šta je upravljanje talentima?
- Elementi procesa talent managementa
- Ko su talenti?
- Talent matrix
- Potencijal i performanse
- Ključne pozicije vs ključni ljudi
- Akvizicija talenata
- Radni učinak talenata
- Razvoj talenata
- Revizija talenata
- Kritične pozicije i analiza kritičnih kompetencija
- Planiranje sistema nasleđivanja i naslednika
- Motivisanje, nagrađivanje i zadržavanje talenata
- Promocija

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:
- Razume proces upravljanja talentima;
- Razume principe i svrhu talent management procesa;
- Pravilno definiše i locira talente u organizaciji;
- Razume značaj pojedinačnih područja upravljanja talentima;
- Razume značaj planiranja u talent management procesu;
- Praktično implementira TM alate u organizaciji.

Trener:
Irena Tešić, diplomirani andragog sa 20-godišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima.Trenutno radi na poziciji HR menadžera u nemačkoj kompaniji Lidl. Radila na rukovodećim pozicijama u ljudskim resursima kompanija Adriatic grupa, Zekstra Group i Karanović&Nikolić.

Cene karata

Cena treninga: 26.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com