Upravljanje stresom - Novi Sad

Jezik: Serbian

Life coaching
Svakodnevno se susrećemo sa situacijama i učestvujemo u događajima koji mogu izazvati stres našeg organizma. Za doživljaj stresa je važna individualna, subjektivna reakcija tela i duha na promenu, pa je stoga važno svesno tumačenje i shvatanje stresnog stanja u kojem se osoba nalazi: šta sve spada u stres (stres i stresori, kako ih prepoznati, faze nastanka stresa…); individualni i organizacijski uzroci stresa; upravljanje emocijama u stresnim situacijama; kakav tip ljudi je podložniji stresu; tehnike prevazilaženja stresnih situacija; testovi; upoznajte tehnike opuštanja – uvežbavanje kratkih relaksacionih tehnikaKome je namenjen: Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente. Svi koji žele da poboljšaju svoje veštine za upravljanje stresom kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju i savladaju upotrebu kratkih relaksacionih tehnika.Metod rada

Susret je organizovan po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.Lokacija u Novom Sadu je na Limanu 4 ili u centru grada, u zavisnosti od veličine grupe.Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika. Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.Trajanje: jednodnevni treningTrening vodi Sonja Šovljanski  psiholog, sertifikovan voditelj asertivnog treninga i autogenog treninga, savetnik u psihoterapiji sa višegodišnjim iskustvom u radu kako sa grupama tako i u individualnom savetovanju i sa preko deset godina iskustva u primeni psiholoških relaksacionih tehnika.Za prijave i više informacija kontaktirajte:

tel: 063487870

psihorelaks@gmail.com

Cene

Cena: 3.500,00 RSD