Upravljanje stresom

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Većina ljudi veruje da su životne situacije i ljudi oko nas oni koji u nama izazivaju stres. Istina je nešto drugačija: nije problem u događajima, količini posla, kolegama, deci i ostalim stvarima koje su „uzrok našeg stresa“. Stvar je u načinu na koji mi reagujemo na svakodnevne situacije, odnosno kako percipiramo i objašnjavamo iste. Naša reakcija je u potpunosti naša odgovornost, zato što su naše misli, akcije i emocije naša kreacija. I zato imamo razne mogućnosti izbora.Na ovom treningu ćete naučiti:

- koje promene treba uvesti u svoj život,

- šta menjati u sebi i oko sebe kako biste živeli u harmoniji sa događajima i ljudima,

- kako se korisno nositi sa situacijama kad postane „gusto”.Ukoliko ovladate potrebnim veštinama, stičete kapacitet za redefinisanje i preusmeravanje toksičnog u produktivni stres i time u stresu dobijate saveznika koji Vam pomaže da se bolje koncentrišete na rad i da ostvarite bolje performanse, da dođete do novih i inspirativnih predloga i rešenja, da osetite da imate kontrolu i da ste produktivni, da popravite zdravlje i međuljudske odnose, da razrešite mnoge krize ili započnete neki novi život.Da li će stres biti dobar ili loš ne određuje priroda stresa sama po sebi već prisustvo ili odsustvo psiholoških veština upravljanja stresom.

Trening je radioničarskog tipa i podrazumeva proradu i uvežbavanje tehnika upravljanja stresom u formi interaktivnog rada u grupama i pojedinačno. To je prilika za lične konsultacije polaznika sa trenerom-stručnjakom specijalizovanim za mentalno-higijenski rad.Ciljna grupa:

- Menadžeri svih nivoa;

- Svi koji žele da poboljšaju svoje veštine kako u poslovnom tako i u privatnom okruženju;

- Svi koji žele da se usavršavaju na ličnom planu.Cilj treninga:

- Upoznavanje sa unutrašnjim dinamizmima stresnog reagovanja;

- Praktična primena metoda i tehnika u prevladavanju stresa/primena tehnike opuštanja u kriznim situacijama i uopšte;

- Podizanje nivoa svesti ka zdravijem i srećnijem životu (osećaj samopouzdanja i samopoštovanja dići na viši nivo);

- Ojačavanje unutrašnjih kapaciteta za rešavanje problema u kritičnim situacijama.Teme:

- Stres – definicija, vrste i uzroci stresa

- Ličnost i stres - tipovi ličnosti i reagovanje na stres

- Stres na poslu

- Sindrom sagorevanja

- Upravljanje stresom – metode i tehnike

- Upravljanje vremenom

- Tretman prokrastinacije

- Emocije i stres

- Kontrola emocija u stresnim/problematičnim radnim i životnim situacijama

- Korisni načini, modeli i tehnike za prevladavanje stresaPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Proceni sopstveni nivo stresa locirajući ugrožavajuće aspekte posla koji ga destabilizuju,

- Opasnost pretvori u izazov, pesimizam u optimizam i pozitivno razmišljanje,

- Koristi tehnike postavljanja prioriteta kako bi povećao životnu i radnu efikasnost,

- Stresne situacije iskoristi za povezivanje sa samim sobom i drugima,

- Koristi tehnike antistres programa kako bi svoje telo, dušu i um koristio kao podršku, a ne kao smetnju u stresnim situacijama,

- Korisno upravlja sopstvenim resursima kako bi se bolje suočio sa stresom,

- Spreči “burn-out” sindrom i zna kako da se ponaša kada se dogodi,

- Kontroliše sopstvene emocije i ovlada razumom u situacijama visokog stresnog rizika u poslovnom i životnom okruženju,

- Poveća nivo samopoštovanja i samopouzdanja u različitim životnim situacijama,

- Poveća ličnu kontrolu nad svojim poslovnim životom i životom uopšte.

Cene

Cena treninga iznosi 16.440,00 RSD