Upravljanje rizicima na projektu (16 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova;

Trajanje: 2 dana (16 PDU poena)Sadržaj kursa

Na ovom kursu ćete imati priliku da se upoznate sa rizicima i procedurama upravljanja rizicima u projektnom okruženju, kao i fundamentalnim alatima i konceptima za upravljanje rizikom prikladnim za svako poslovno okruženje.Sadržaj:

- Upoznavanje sa pojmom rizika

- Planiranje upravljanja rizikom i identifikacija rizika

- Analiza i prioritetizacija rizika

- Planiranje odgovora na rizike

- Nadgledanje i kontrola odgovora na rizike

- Pitanja, odgovori i zaključciVreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 43.200,00 RSD