Upravljanje rizicima na projektu (16 sati)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova;
Trajanje: 2 dana (16 PDU poena)

Sadržaj kursa
Na ovom kursu ćete imati priliku da se upoznate sa rizicima i procedurama upravljanja rizicima u projektnom okruženju, kao i fundamentalnim alatima i konceptima za upravljanje rizikom prikladnim za svako poslovno okruženje.

Sadržaj:
- Upoznavanje sa pojmom rizika
- Planiranje upravljanja rizikom i identifikacija rizika
- Analiza i prioritetizacija rizika
- Planiranje odgovora na rizike
- Nadgledanje i kontrola odgovora na rizike
- Pitanja, odgovori i zaključci

Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.

*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene karata

Cena obuke je 43.200,00 RSD