Upravljanje rizicima na projektu

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova;
Trajanje: 2 dana (16 sati)

Sadržaj kursa:

Na ovom kursu ćete imati priliku da se upoznate sa rizicima i procedurama upravljanja rizicima u projektnom okruženju, kao i fundamentalnim alatima i konceptima za upravljanje rizikom prikladnim za svako poslovno okruženje.

- Upoznavanje sa pojmom rizika
- Planiranje upravljanja rizikom i identifikacija rizika
- Analiza i prioritetizacija rizika
- Planiranje odgovora na rizike
- Nadgledanje i kontrola odgovora na rizike
- Pitanja, odgovori i zaključci

Broj polaznika je ograničen, pa Vas molimo da Vaše mesto rezervišete što pre!

Cene karata

Cena obuke je 43.920,00 RSD

Izvor: cpm.rs