Upravljanje rizicima "Certified ISO 31000 Risk Manager"

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Ovladavanje procenom rizika i optimalno upravljanje rizicima prema ISO 31000 i IEC / ISO 31010

Kratak pregled

U ovom intenzivnom trodnevnom kursu, polaznici će razviti kompetencije za savladavanje modela za sprovođenje procesa upravljanja rizicima u svojim organizacijama pomoću standard ISO 31000: 2015 i ISO / IEC 31010: 2015, kao referentnim okvirom. Na osnovu praktičnih vežbi, polaznici stiču potrebna znanja i veštine za obavljanje optimalne procene rizika i upravljanje rizicima u vremenu u kojem su upoznati sa njihovim životnim ciklusom. Tokom ove obuke, predstaviti će se opšti standard za upravljanje rizicima ISO 31000, preporučeni model procesa, te način kako kompanije mogu koristiti standard i smernicu za alate primenjivih za procenu rizika ISO / IEC 31010.

Kome je namenjen kurs?

- Menadžerima rizika
- Vlasnicima poslovnih procesa
- Menadžerima poslovnih finansija
- Menadžerima poslovnih rizika
- Menadžerima za usklađenost sa propisima
- Menadžerima projekata
- Odgovornim licima za informacionu bezbednost i usklađenost unutar organizacije

Ciljevi učenja

- Razumevanje koncepata, pristupa, metoda i tehnika koje omogućavaju efikasno upravljanje rizicima prema ISO 31000.
- Razumevanje odnosa između upravljanja rizicima i usklađenosti sa zahtevima različitih zainteresovanih strana organizacije
- Sticanje kompetencija za sprovođenje, održavanje i upravljanje programa upravljanja rizicima prema ISO 31000
- Sticanje kompetencija za efikasno savetovanje organizacije o najboljim praksama u upravljanju rizicima

Plan kursa

Dan 1:

Uvod, okvir za upravljanje rizicima prema ISO 31000
- Koncepti i definicije vezane za upravljanje rizicima
- Standardi za upravljanja rizicima, okviri i metodologije
- Implementacija okvira za upravljanje rizicima
- Razumevanje organizacije i njegov kontekst

Dan 2:

Utvrđivanje i procena rizika, procena rizika, tretman, prihvatanje, komunikacija i nadzor u skladu sa ISO 31000
- Identifikacija rizika
- Analiza i vrednovanje rizika
- Tretman rizika
- Prihvatanje rizika i upravljanje preostalim rizicima
- Komunikacija rizika i savetovanje
- Praćenje i nadzor

Dan 3:

Metodologije za procenu rizika prema IEC / ISO 31010
- Brainstorming (bombardovanje idejama)
- Delphi tehnika
- HAZOP - Hazard i operativnost analiza
- SVIFT - Tehnika strukturiranog "što ako"
- HACCP - Analiza hazarda kritičnih kontrolnih tačaka
- Analiza scenarija
- FMEA & FMECA analiza
- FTA analiza
- Dijagram uzroka i posledica

Preduslovi
Nema preduslova

Obrazovni pristup

Ovaj trening se zasniva na teoriji i praksi:

- Na predavanjima se daju konkretni primeri zasnovani na stvarnim slučajevima
- Praktične vežbe
- Pregled vežbi za pomoć u pripremi ispita
- Praktični test sličan sertifikacijskom ispitu

Zbog koristi od praktičnih vežbi, broj učesnika u obuci je ograničen.

Ispit
- Ispit: Sertifikovani ISO 31000 menadžer rizika (2 sata)
"Certified ISO 31000 Risk Manager" ispit u potpunosti ispunjava zahteve PECB ispitivanja i programa sertifikovanja (ECP). Ispit pokriva sledeće domene osposobljenosti:

- Domen 1: osnovna načela i koncepti u upravljanju rizicima
- Domain 2: program za upravljanje rizicima
- Domain 3: Procena rizika
- Domain 4: Tretman rizika
- Domain 5: Komunikacija rizika, praćenje i poboljšavanje

Ispit "Certified ISO 31000 Risk Manager" je dostupan je na različitim jezicima i posebno se plaća.

Ucesnik dobija priručnik koji sadrži više od 350 stranica informacija i praktičnih primera
- Ucesniku se potvrđuje 21 CPD (Continuing Professional Development)
- ISO 31000 i IEC/ISO 31010 su smernice za upravljanje rizicima prema kojima se organizacije ne mogu sertifikovati

Cene karata

Cena sertifikata za pohađanje obuke - 54.000,00 dinara
Cena sa ispitom za sticanje zvanja - 86.400,00 dinara

Izvor: ceib.rs