Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
U vremenu kada je “projekat” jedan od najčešće korišćenih a najređe shvaćenih pojmova a organizacije i čitavi sistemi žive u okruženju koje se rapidno menja, potreba za upravljanjem tim transformacijama na struktuiran način nikad nije bila veća.Upravo su projekti instrument tih promena i oni koji ovladaju veštinom upravljanja projektima, u rukama drže ključ sopstvene budućnosti.Povećanje prihoda nije uvek lako, zato je u borbi za tržišnu poziciju veoma važna i optimizacija napora i troškova – doći do projektnih ciljeva najkraćim putem, što efikasnije i brže. Organizacije koje uspešno upravljaju projektima drastično će povećati verovatnoću njihovog pozitivnog ishoda, na taj način maksimizirajući profit, operativnu efikasnost, zadovoljstvo svojih klijenata, partnera, vlasnika i zaposlenih.Ovaj trening omogućiće polaznicima da se upoznaju sa osnovnim terminima u upravljanju projektima, da saznaju šta je to projekat (a šta nije), da shvate šta je potrebno kako bi bili uspešni u struktuiranju projekata i njihovom vođenju. Dalje, upoznaće se sa oblastima znanja u projekt menadžmentu, procesima koji sačinjavaju upravljanje jednim projektom i moći da se na zabavan, interaktivan i praktičan način postave u ulogu projektnog menadžera.Znanja usvojena na treningu primenljiva su prvog dana po povratku u radno okruženje.Trening je u potpunosti skrojen za polaznike koji su, osim realnih znanja u projekt menadžmentu, zainteresovani i za polaganje ispita za sticanje najpriznatijih međunarodnih sertifikata (PMI – Project Management Institute) iz ove oblasti (CAPM, PMP, PgMP) i pruža ne samo pripremu za sam ispit (i neophodne bodove), nego i smernice za dalju pripremu i samo polaganje ispita.Polaznici treninga moći će da prijave 12 PDU bodova.Ciljna grupa:

- Viši i srednji menadžment kompanija

- Sadašnji i budući projekt menadžeri i članovi projektnih timova

- Preduzetnici i vlasnici-osnivači malog biznisa i start-up kompanija

- HR menadžment

- Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupraviTeme:

- Osnovni pojmovi: Jedan zajednički jezik u upravljanju projektima

- Životni ciklus projekta

- Faze u projektu

- Procesne grupe

- Oblasti znanja u upravljanju projektima

- Ispravno struktuiranje projekta

- Praćenje i izveštavanje

- Izazovi u upravljanju projektima

- Šta čini uspešnog Projekt Menadžera?

- Šta kompaniju čini uspešnom u upravljanju projektima?

- Praktična vežba: Izrada strukturnog dijagrama projekta (WBS)Po završetku treninga polaznik će biti osposobljen da:

- Primeni koncepte najnaprednije svetske metodologije upravljanja projektima (PMI);

- Aktivno upravlja svim stadijumima u životnom ciklusu projekta – inicijacijom, planiranjem, egzekucijom, monitoringom i kontrolom i zatvaranjem projekta;

- Prepozna zamke, prepreke i izazove koje je neophodno savladati kako bi jedan projekat bio efikasan i efektivan;

- Poveća verovatnoću pozitivnog ishoda projekata na kojima učestvuje ili njima upravlja;

- Kroz vežbu sagleda realne situacije u upravljanju projektima;

- Pripremi i polaže ispit za PMI sertifikate – CAPM, PMP, PgMP.Trener:

- Vladimir Vujović, jedan od najboljih srpskih stručnjaka u oblasti pregovaranja. Iskustvo je sticao u bankarskom sektoru, gde je u 26-toj godini bio direktor najveće filijale Banke Intese u Srbiji. Posle više od 7 uspešnih godina provedenih u bankarstvu, od direktne prodaje fizičkim i pravnim licima do poslova podrške, preko upravljanja prodajom u kompaniji Delhaize, obreo se u projekt menadžmentu kome je ostao veran do danas.

Neka od najznačajnijih profesionalnih dostignuća su mu:

- Menadžer projekta implementacije SAP Retail sistema u vodećem maloprodajnom lancu u Srbiji; projekat je nagrađen regionalnom zlatnom SAP-ovom nagradom za kvalitet

- Uspešno vodio više od 15 multinacionalnih projekata, najviše u IT i bankarstvu, ali i u oblastima od unapređenja poslovnih procesa do prodaje i tržišne penetracije

- Sa uspehom rukovodio prodajnim timom od 70 ljudi u 4 države, praveći prihod veći od 50m EUR godišnje

- Pregovarao multimilionske ugovore u nabavci, prodaji i akvizicijama

- Držao više od 1000 sati treninga iz Pregovaranja i Projekt Menadžmenta

Cene

Cena kotizacije iznosi 54.840,00 RSD