Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

U vremenu kada je “projekat” jedan od najčešće korišćenih a najređe shvaćenih pojmova a organizacije i čitavi sistemi žive u okruženju koje se rapidno menja, potreba za upravljanjem tim transformacijama na struktuiran način nikad nije bila veća.

Upravo su projekti instrument tih promena i oni koji ovladaju veštinom upravljanja projektima, u rukama drže ključ sopstvene budućnosti.

Povećanje prihoda nije uvek lako, zato je u borbi za tržišnu poziciju veoma važna i optimizacija napora i troškova – doći do projektnih ciljeva najkraćim putem, što efikasnije i brže. Organizacije koje uspešno upravljaju projektima drastično će povećati verovatnoću njihovog pozitivnog ishoda, na taj način maksimizirajući profit, operativnu efikasnost, zadovoljstvo svojih klijenata, partnera, vlasnika i zaposlenih.

Ovaj trening omogućiće polaznicima da se upoznaju sa osnovnim terminima u upravljanju projektima, da saznaju šta je to projekat (a šta nije), da shvate šta je potrebno kako bi bili uspešni u struktuiranju projekata i njihovom vođenju. Dalje, upoznaće se sa oblastima znanja u projekt menadžmentu, procesima koji sačinjavaju upravljanje jednim projektom i moći da se na zabavan, interaktivan i praktičan način postave u ulogu projektnog menadžera.

Znanja usvojena na treningu primenljiva su prvog dana po povratku u radno okruženje.

Trening je u potpunosti skrojen za polaznike koji su, osim realnih znanja u projekt menadžmentu, zainteresovani i za polaganje ispita za sticanje najpriznatijih međunarodnih sertifikata (PMI – Project Management Institute) iz ove oblasti (CAPM, PMP, PgMP) i pruža ne samo pripremu za sam ispit (i neophodne bodove), nego i smernice za dalju pripremu i samo polaganje ispita.

Polaznici treninga moći će da prijave 12 PDU bodova.

Ciljna grupa:
- Viši i srednji menadžment kompanija
- Sadašnji i budući projekt menadžeri i članovi projektnih timova
- Preduzetnici i vlasnici-osnivači malog biznisa i start-up kompanija
- HR menadžment
- Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Teme:
- Osnovni pojmovi: Jedan zajednički jezik u upravljanju projektima
- Životni ciklus projekta
- Faze u projektu
- Procesne grupe
- Oblasti znanja u upravljanju projektima
- Ispravno struktuiranje projekta
- Praćenje i izveštavanje
- Izazovi u upravljanju projektima
- Šta čini uspešnog Projekt Menadžera?
- Šta kompaniju čini uspešnom u upravljanju projektima?
- Praktična vežba: Izrada strukturnog dijagrama projekta (WBS)

Po završetku treninga polaznik će biti osposobljen da:
- Primeni koncepte najnaprednije svetske metodologije upravljanja projektima (PMI);
- Aktivno upravlja svim stadijumima u životnom ciklusu projekta – inicijacijom, planiranjem, egzekucijom, monitoringom i kontrolom i zatvaranjem projekta;
- Prepozna zamke, prepreke i izazove koje je neophodno savladati kako bi jedan projekat bio efikasan i efektivan;
- Poveća verovatnoću pozitivnog ishoda projekata na kojima učestvuje ili njima upravlja;
- Kroz vežbu sagleda realne situacije u upravljanju projektima;
- Pripremi i polaže ispit za PMI sertifikate – CAPM, PMP, PgMP.

Trener:
- Vladimir Vujović, jedan od najboljih srpskih stručnjaka u oblasti pregovaranja. Iskustvo je sticao u bankarskom sektoru, gde je u 26-toj godini bio direktor najveće filijale Banke Intese u Srbiji. Posle više od 7 uspešnih godina provedenih u bankarstvu, od direktne prodaje fizičkim i pravnim licima do poslova podrške, preko upravljanja prodajom u kompaniji Delhaize, obreo se u projekt menadžmentu kome je ostao veran do danas.
Neka od najznačajnijih profesionalnih dostignuća su mu:
- Menadžer projekta implementacije SAP Retail sistema u vodećem maloprodajnom lancu u Srbiji; projekat je nagrađen regionalnom zlatnom SAP-ovom nagradom za kvalitet
- Uspešno vodio više od 15 multinacionalnih projekata, najviše u IT i bankarstvu, ali i u oblastima od unapređenja poslovnih procesa do prodaje i tržišne penetracije
- Sa uspehom rukovodio prodajnim timom od 70 ljudi u 4 države, praveći prihod veći od 50m EUR godišnje
- Pregovarao multimilionske ugovore u nabavci, prodaji i akvizicijama
- Držao više od 1000 sati treninga iz Pregovaranja i Projekt Menadžmenta

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 54.840,00 RSD