Upravljanje projektima na najlakši način - UPN3 (12 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timovaTrajanje: 2 dana (12 PDU poena) (12 sati)Sadržaj kursa:

1. Osnove upravljanja projektima

- Definicija projekta

- Ključne uloge u timu

- Osnove uspešnih projekata

- Rangiranje projekata po prioritetu2. Planiranje projekta

- Definisanje vizije

- Postavljanje ciljeva

- Procena ograničenja

- Liste aktivnosti

- Dodela resursa

- Redosled aktivnosti

- Verifikacija plana3. Realizacija projektnog plana

- Dobar početak projekta

- Efikasno rukovođenje

- Razvoj timskog rada

- Projektna komunikacije4. Kontrola realizacije projekta

- Održavanje sastanka o napretku

- Suočavanje sa promenama

- Povećanje učinka timaVreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 36.000,00 RSD