Upravljanje projektima na najlakši način - UPN3 (12 sati)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova

Trajanje: 2 dana (12 PDU poena) (12 sati)

Sadržaj kursa:
1. Osnove upravljanja projektima
- Definicija projekta
- Ključne uloge u timu
- Osnove uspešnih projekata
- Rangiranje projekata po prioritetu

2. Planiranje projekta
- Definisanje vizije
- Postavljanje ciljeva
- Procena ograničenja
- Liste aktivnosti
- Dodela resursa
- Redosled aktivnosti
- Verifikacija plana

3. Realizacija projektnog plana
- Dobar početak projekta
- Efikasno rukovođenje
- Razvoj timskog rada
- Projektna komunikacije

4. Kontrola realizacije projekta
- Održavanje sastanka o napretku
- Suočavanje sa promenama
- Povećanje učinka tima

Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.

*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene karata

Cena obuke je 36.000,00 RSD