Upravljanje projektima na najlakši način - UPN3

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova
Trajanje: 2 dana (12 PDU poena) (12 sati)

Sadržaj kursa:

1. Osnove upravljanja projektima
- Definicija projekta
- Ključne uloge u timu
- Osnove uspešnih projekata
- Rangiranje projekata po prioritetu

2. Planiranje projekta
- Definisanje vizije
- Postavljanje ciljeva
- Procena ograničenja
- Liste aktivnosti
- Dodela resursa
- Redosled aktivnosti
- Verifikacija plana

3. Realizacija projektnog plana
- Dobar početak projekta
- Efikasno rukovođenje
- Razvoj timskog rada
- Projektna komunikacije

4. Kontrola realizacije projekta
- Održavanje sastanka o napretku
- Suočavanje sa promenama
- Povećanje učinka tima

Cene karata

Cena obuke je 36.000,00

Izvor: cpm.rs