Upravljanje poslovnim procesima (28 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci

Trajanje: 4 dana (28 sati)Sadržaj kursa:

BPM kurs je kreiran na osnovu standard definisanih od strane Međunarodne asocijacije profesionalaca u upravljanju poslovnim procesima;Ovaj CPM kurs sledi standard i praksu dokumentovanu u BPM CBOK (verzija III) odlična je osnova za CBPA, CBPP i CBPL sertifikaciju.Kurs pokriva:

- Veštine i područja znanja od razvoja i definisanja strategije upravljanja poslovnim procesima sa ciljem ispunjavanja poslovnih potreba zainteresovanih strana kroz analizu, unapređenje, dizajniranje i razvoj procesa;

- Usklađivanje procesa sa IT tehnologijama i IT organizacijom;

- Identifikovanje i upravljanje poslovnim benefitima proizišlim iz unapređenja poslovnih procesa;

- Krojenje metodologije transformacije procesa prema strukturi organizacije, njenoj kulturi i nivou zrelosti;

- Kreiranje akcionih planova sa ciljem uspostavljanja redizajniranih poslovnih procesa i odgovarajućih poslovnih pravila;

- Uspostavljanje i odgovarajuće merenje KPI vezano za strateške poslovne ciljeve;

- Razvoj sistema merenja perofrmansi i uspostavljanje prakse kontinualnog unapređenja procesa.Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 72.000,00 RSD