Upravljanje poslovnim procesima (28 sati)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 4 dana (28 sati)

Sadržaj kursa:
BPM kurs je kreiran na osnovu standard definisanih od strane Međunarodne asocijacije profesionalaca u upravljanju poslovnim procesima;

Ovaj CPM kurs sledi standard i praksu dokumentovanu u BPM CBOK (verzija III) odlična je osnova za CBPA, CBPP i CBPL sertifikaciju.

Kurs pokriva:
- Veštine i područja znanja od razvoja i definisanja strategije upravljanja poslovnim procesima sa ciljem ispunjavanja poslovnih potreba zainteresovanih strana kroz analizu, unapređenje, dizajniranje i razvoj procesa;
- Usklađivanje procesa sa IT tehnologijama i IT organizacijom;
- Identifikovanje i upravljanje poslovnim benefitima proizišlim iz unapređenja poslovnih procesa;
- Krojenje metodologije transformacije procesa prema strukturi organizacije, njenoj kulturi i nivou zrelosti;
- Kreiranje akcionih planova sa ciljem uspostavljanja redizajniranih poslovnih procesa i odgovarajućih poslovnih pravila;
- Uspostavljanje i odgovarajuće merenje KPI vezano za strateške poslovne ciljeve;
- Razvoj sistema merenja perofrmansi i uspostavljanje prakse kontinualnog unapređenja procesa.

Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.

*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene karata

Cena obuke je 72.000,00 RSD