Upravljanje poslovnim procesima

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 4 dana (28 sati)

Sadržaj kursa:
1. Uvod u kontekst BPM
- Kako unaprediti poslovanje organizacije
- BPM SVOK standard

2. BPM osnovni koncept
- BPM životni ciklus
- Tipovi procesa

3. Modeliranje procesa
- Efekti modeliranja procesa
- BPMI notacije

4. Analiza procesa
- Uloge u analizi procesa
- Koraci u analizi procesa

5. Projektovanje procesa
- Projektovanje novog poslovnog procesa
- Principi projektovanja poslovnih procesa

6. Merenje performansi procesa
- Benefiti merenja performansi procesa
- Definicija KPI procesa

Cene karata

Cena obuke je 72.000,00 RSD

Izvor: cpm.rs