Upravljanje poslovanjem - Osnovni nivo

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Menadžment programi Mokrogorske škole menadžmenta su ocenjeni najvišim ocenama u domaćoj i regionalnoj poslovnoj zajednici i predstavljaju svojevrsni standard kvaliteta u neformalnom obrazovanju menadžera.

O programu Menadžment:

Osnovni menadžment program (OMP) je program kroz koji je prošlo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.

Program obuhvata sledeće celine: efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; planiranje strategije, misije, vizije i vrednosti preduzeća; donošenje odluka, organizacija rada i timova; upravljanje promenama i inovacijama; preduzetništvo, kulturno okruženje i organizacija; liderstvo, društvena odgovornost i etika; upravljanje konfliktima.

Polaznici:

Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu. Polaznici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustava iz menadžerske prakse. Tokom programa, sa mentorom, dobiće povratnu informaciju kako razvijati plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu u cilju dugoročnog planiranja menadžerske karijere.

Teme:

- Menadžerske veštine i menadžment proces
- Misija, vizija, vrednosti, strategija
- Vođenje, osnove ponašanja
- Organizaciona kultura i okruženje
- Društvena odgovornost, etika i liderstvo
- Coaching i motivacija
- Upravljanje promenama i inovacijama
- Upravljanje performansama tima
- Argumentacija i poslovno pregovaranje
- Timski i individualni ciljevi razvoja

Predavači:

Srđan Janićijević, MBA
Dragan Petrović, MBA

Cene karata

96.000,00 RSD

U cenu nije uračunat: Smeštaj (približna cena punog pansiona iznosi 5.000,00 RSD dnevno).

Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Izvor: msm.edu.rs