Upravljanje imovinom i uticaj na finansijske izveštaje - Novi Sad

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Učesnici radionice će steći saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno,

u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave.Pored pravilnog razgraničenja imovine, steći će se saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.Kome je namenjena radionica?

- Pravnicima, finansijskim direktorima, šefovima računovodstva i zaposlenima u javnim preduzećima

- Zaposlenima i rukovodiocima imovinsko-pravne službe, službe za budžet i finansije, službe računovodstvaZašto da dođete na Paragrafovu radionicu?

- Saznajte sve informacije i procedure neophodne za uspešno upravljanje imovinom u javnoj svojini - pribavljanje, raspolaganje i otuđenje, kao i način evidentiranja u poslovnim knjigama javnih preduzeća i njihovih osnivača.

- Upoznajte se na detaljan i praktičan način sa postupcima i procedurama postupka upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

- Proverite svoje znanje i rešite dileme u pogledu isknjižavanja dobara od opšteg interesa - imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća u skladu sa punim MRS i MSFI i u skladu sa MSFI za MSP.

- Učesnici radionice imaće mogućnost aktivnog učešća i postavljanja pitanja panelistima.Materijal koji polaznici dobijaju:

- Stručni materijal za pohađanje radionice

- Kvalifikovani sertifikat o pohađanju radionicePredavači:

- Bojana Jakšić Kovačević načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu

- Jasmina Vratonjić glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa ''Budžetski instruktor''' i ''Pravnik u javnom sektoru'';

- Doc. dr Marina Protić odgovorni urednik stručnog časopisa ''Poresko-računovodstveni instruktor''.

Cene

Cena za pretplatnike je 9.900,00 RSD + PDV
Cena za nepretplatnike je 13.900,00 RSD + PDV