Upoznajte dete u sebi i kako ono danas utiče na vaše odnose sa drugima - Beograd

Jezik: Serbian

Life coaching
1.Verovatno ste čuli izreku “Dajte mi dete do sedme godine i moje je za ceo život”. Sigurno da postoji dobar razlog za to.

2.Takođe ste možda čuli da mi sami stvaramo svoju realnost.

3.Niko od nas ne živi izolovano nego smo svi u nekoj intereakciji sa drugima oko nas.Naš doživljaj sebe kao i naši odnosi danas sa drugima u velikoj meri zavise od deteta u nama tj naših najranijih iskustava detinjstva. Mnoge odgovore koje niste do sada imali ćete dobiti tokom dvodnevnog seminara-radionice i upoznavanja deteta u sebi.Predavač je Jasmina Kovačev, Master trener EFTa, Master trener META-Zdravlja, višestruki praktičar Autorka je knjige „Preobrazite svoje slabosti u snagu” i kreator serije edukacija „Okrugla Duga“, kreator programa “Biram život”, osnivač Studija za edukaciju i vrhunska dostignuća.