Upis nove generacije - Tuzla

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Poštovani prijatelji,

U toku je upis nove generacije polaznika edukacije iz psihoterapije, psihološkog savjetovanja i life coachinga i to prvi put u Bosni i Hercegovini u Tuzli!
Tačan datum održavanja Uvodnog modula je određen: 15. i 16. novembar od 17h do 22h. Grupa je delimično formirana.

Tko se može prijaviti:
- U edukaciju iz "life coachinga" se mogu uključiti kandidati bilo kog obrazovnog profila.
- U edukaciju iz savjetovanja/psihoterapije mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu nekog od fakulteta humanističkog usmjerenja, kao i studenti tih fakulteta (psihologija, andragogija, medicina, pedagogija i dr.) .

Više o edukacijama možete pročitati na slijedećim linkovima:
Life coaching- http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/za-life-coacheve
Savjetovanje - psihoterapija - http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/za-psihoterapeute do nacionalnog sertifikata akreditovanog "life coacha"/ psihološkog savjetnika/ psihoterapeuta i članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).

Informacije i prijave:
mail: olicentarbih@gmail.com
mob.: 061 285 775

Cene karata

Cena jednog vikend modula (16 časova od 45 min.) je 110 EUR

Galerija

Izvor: olicentar.rs