Unapredite svoj status

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Seminar za stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu se tradicionalno organizuje i ove godine na Tari, u hotelu „Omorika“. Termin održavanja dvodnevnog seminara je od 18. do 19. oktobra.Stručna lica iz „Tehpro“ će uz podršku predstavnika državnih organa iz ove oblasti voditi predavanja nakon kojih će se voditi konstruktivna diskusija sa predstavnicima kompanija koje imaju dobru praksu. Tema seminara je: „Unapređenje statusa stručnih lica za BZR i uloge sindikata i odbori za BZR kod

poslodavaca“.Ciljne grupe su: stručna lica za BZR, izabrani predstavnici zaposlenih i članovi odbora za BZR, predstavnici sindikata, rukovodioci pravnih službi, menadžeri ljudskih resursa i drugi zaposleni kod poslodavca koji su odgovorni za unapređenje BZR.Učesnici seminara dobijaju potvrdu o učešću na seminaru.Za detaljnije informacije i prijavljivanje na seminar, slobodno nas kontaktirajte.PLAN REALIZACIJE SEMINARAI DAN, 18. 10. 2018. godine, konferencijska sala hotela „Omorika“

- do 10:00

Prijava učesnika - Nataša Miljković, Jovana Jobanović- 10:00 - 10:10

Otvaranje i uvodne napomene - Mladen Šukalo, direktor Tehpro d.o.o.- 10:10 - 11:00

Osnove međunarodne i nacionalne regulative o organizovanju stručnih poslova BZR i poziciji stručnih lica - Van.prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR- 11:00 - 11:30

Organizovanje poslova BZR i pozicija stručnog lica kod različitih poslodavaca-iskustva Tehpro - Jasmina Tubić, dipl.inž.teh., stručno lice za BZR- 11:30 - 12:00

Kafe pauza- 12:00 - 13:30

Osnove međunarodne i nacionalne regulative o predstavljanju zaposlenih u oblasti BZR - Milutin Jelić- 13:30 - 16:00

Pauza za ručak- 16:00 - 17:30

Dobra praksa organizovanja i rada odbora za BZR u izabranoj kompaniji - Predstavnik kompanije sa dobrom praksom- 17:00 - 17:30

Iskustva iz inspekcijskih nadzora organizovanja poslova BZR i rada izabranih predstavnika (odbora) za BZR - Lekić Vukić, Inspektorat za rad- 17:30 - 19:00

Slobodno vereme- 19:00 - 23:00

Zajednička večera

II DAN, 19. 10. 2018. godine, konferencijska sala hotela „Omorika“

- 09:00 - 10:00

Uloga sindikata u borbi za bezbedne i zdrave uslove rada

- Pozicija sindikata u sistemu BZR

- BZR u kolektivnom pregovaranju

- Regulisanje rada izvan prostorija poslodavca

- Upućivanje na rad u inostranstvo

- Pozicija stručnih lica za BZR i predstavnika zaposlenih prilikom inspekcijskog nadzora

Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR- 10:00 - 10:15

Kafe pauza- 10:15 - 12:00

Panel diskusija o svim pokrenutim pitanjima - Milutin Jelić, Radivoj Rajaković, Jasmina Tubić, Lekić Vukić- 12:00 - 12:30

Zaključak - Milutin JelićNačin rada: Očekuje se i učešće predstavnika Uprave za bezbednost i zdravlje na radu koji bi govorio o vizijama regulisanje organizovanja poslova BZR i predstavljanja zaposlenih u novom zakonu o BZR.