Unapređenje rada i poslovanja u privredi i javnom sektoru - inicijative i predlozi za izmenu propisa

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ciljevi konferencije:
- Definisanje preporuka i pokretanje inicijativa prema resornim ministarstvima za unapređenje normativnog okvira za poslovanje u privredi i javnom sektoru
- Jačanje kapaciteta za efikasniji rad u oblasti:
- javno-privatno parnerstvo, investicije...
- javna svojina, javne nabavke, radni odnosi
- Razvijanje profesionalnih i ličnih veština kroz obuke i stručne radionice
- Razmena iskustava i rešavanje nedoumica u praksi

Moderatori i organizatori konferencije:
Nataša Pavić, Gorica Milošević i mr Aleksandar Panovski, osnivači REFORMATOR-a

Program rada obuhvata: edukativne, kulturne, zdravstveno-socijalne i zabavne sadržaje

Program rada:

I DAN - 14. april 2019. (nedelja)

15.00–16.00 Prijavljivanje učesnika i podela materijala

16.30-17.00 Koktel dobrodošlice

17.00-17.10 Otvaranje IV Konferencije

17.10-19.30 Predavanja

17.10-18.10
- PRIKAZ NAJČEŠĆIH GREŠAKA U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA IZ IZVEŠTAJA DRI
- Zarade/Plate, javne nabavke, zalihe…
- Preporuke za izmenu propisa
Stojanka Milovanović, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija

18.10-19.30
- NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI (NOKS)
- Primena Zakona o NOKS-u na privredu i organizacije u javnom sektoru
- Uvođenje novog sistema kvalifikacija (kompentencije, stečeni nivo obrazovanja, zvanje...)
- Povezivanje sveta rada i sveta obrazovanja; Usklađenost NOKS-a sa evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), priznavanje visokoškolskih isprava...
Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije i Siniša Đurašević, član UO Agencije

20.00 ETNO VEČE - igre i pesme istočne Srbije (KUD „Polet“ i tamburaši)


II DAN – 15. april 2019. godine (ponedeljak)

09.00-12.00 Predavanje
- UPIS PRAVA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VEZA ZA DRUGIM PROPISIMA (Zakon o ozakonjenju, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o javnoj svojini...)
- Najčešči problemi i nedoumice u praksi
Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova i Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za II stepeni postupak-Republički geodetski zavod (RGZ)

10.00-10.30 Kafe pauza

13.00-15.30 13.00-15.00 - Obilazak hidroelektrane “Đerdap”

17.00–18.00 Trening za razvoj ličnih i profesionalnih veština
- “Samopoštovanje - veština koja se uči”
(Na naše samopouzdanje, motivaciju i produktivnost u bilo kom segmentu našeg života veliku ulogu igraju ljudi koji nas okružuju. Tokom ove sesije imaćete prilike da se upoznate sa osnovnim i naprednim veštinama samopoštovanja, samopouzdanja i motivacije, da naučite kako da se izborite sa negativnim uticajima okoline na vašu sliku o vama samima i da usvojite tehnike za podizanje ovih veština, koje ćete moći da primenjujete bilo kada i u bilo kom segmentu vašeg života) - Milica Jovanović, ekspert za lični i profesionalni razvoj

od 20.00 Druženje uz muziku


III DAN – 16. april 2019. godine (utorak)

09.00-09.45 Predavanje
- UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA ZDRAVSTVENI PREGLED (u situacijijama kada u toku rada treba da se proveri zdravstvena sposobnost zaposlenog; kada se sumnja na zloupotrebu bolovanja – koja zdravstvena ustanova je nadležna, postupak, suds. praksa)
Milica Bondžić, ekspert za radne odnose i medicinsko pravo

09.45- 10.00 Kafe pauza

10.00-11.30 Predavanje
- JAVNE NABAVKE
- Upoznavanje sa novinama iz Zakona o javnim nabavkama
- Elektronske nabavke (novi portal, elektronski dokument, upotreba elektronskog potpisa)
- Najnoviji stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN
- Najčešće greške naručilaca i ponuđača i kako ih otkloniti
Branimir Blagojević bivši član Republičke komisije za zaštitu prava i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama

11.30-12.15 Predavanje
- PRESTANAK RADNOG ODNOSA I PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
Gorica Milošević – Reformator

13.00-15.30 - Plovidba brodom kroz Đerdapsku klisuru

17.00–18.00 Trening za razvoj ličnih i profesionalnih veština - Milica Jovanović
- “Prevazilaženje stresa nastalog kao posledica komunikacije sa teškim i neprijatnim osobama”
(Komunikacija sa teškim i neprijatnim sagovornicima rezultira stresom, koji je potrebno prevazići kako bi se komunikacija ili nastavila bez smetnji ili kako bi se minimizirala neprijatnost ili uticaj na naše zdravlje. U okviru ove sesije, kroz interaktivne vežbe i simulacije, imaćete prilike da se upoznate sa tipovima teških i neprijatnih sagovornika, da prepoznate njihove motive i ciljeve , kao i da usvojite tehnike koje će vam pomoći da prevaziđete stres nastao kao posledica komunikacije sa ovakvim osobama)

20.30 SVEČANA VEČERA


IV DAN – 17. april 2019. godine (sreda)

09.00-11.00 Predavanje i diskusija
- PREDSTAVLJANJE PAKETA PODSTICAJA KOJI REPUBLIKA SRBIJA NUDI INVESTITORIMA
- Projekti prihvatljivi za državno finansiranje
- Minimalni uslovi za dodelu novčanih sredstava podsticaja
- Pozicioniranje projekata po stepenu razvijenosti opština i gradova
- Procedura kandidovanja za dodelu sredstava podsticaja u obrazac prijave
- Poreski podsticaji, carinske povlastice, dodela građevinskog zemljišta i drugi oblici državne pomoći
- Ugovor o dodeli sredstava podsticaja kao instrument saradnje države, investitora, banaka i revizora
- OD 2018. GODINE DRŽAVA PODSTIČE FINANSIJSKI I TURIZAM U BANJAMA (najnovijom Uredbom proširen spisak banjskih i klimatskih mesta kojima se dodeljuju sredstva podsticaja)
- JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP u funkciji privlačenja direktnih investicija; iskustva, prednosti i mane)
Branislav Pejčić, Šef departmana za investicije i javno-privatno partnerstvo – Kabinet ministra, Ministarstvo privrede

Zatvaranje IV Konferencije
- Definisanje preporuka i inicijativa
- Dodela sertifikata

Napomena: Organizator zadržava pravo izmene programa i satnice radi usklađivanja sa obavezama predavača.

DODATNE INFORMACIJE: 060 0320 177 (Nataša Pavić), 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

KULTURNI I ZABAVNI SADRŽAJI
- Plovidba brodom „Đerdap“ kroz najlepši deo Đerdapske klisure i panoramsko razgledanje: Tekija, Trajanova tabla, spomenik kralja Decebala i manastir Mrakonia
- Etno veče – igre i pesme istočne Srbije (KUD „Polet“ i tamburaši)
- Obilazak hidroelektrane “Đerdap” sa vodičem
- Druženje i svečana večera uz muzički program

Mesto održavanja konferencije Kladovo, hotel Đerdap

Cene karata

KOTIZACIJA
11.900 RSD + PDV - naknada za učešće na IV Konferenciji
(U cenu je uključen materijal u elektronskom obliku – prezentacije na teme iz programa rada i modeli dokumenata, konsultacije za vreme trajanja Konferencije, organizacija, radni pribor i sertifikat o učešću na IV Konferenciji).

PRIJAVA UČEŠĆA - mejlom na edukacije@reformator.rs (prijava u prilogu) ili telefonom 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

UPLATA KOTIZACIJE: Naknadu za učešće uplatiti nakon dobijanja predračuna po podnetoj prijavi.