Unapređenje rada i poslovanja u privredi i javnom sektoru - inicijative i predlozi za izmenu propisa

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ciljevi konferencije:

- Definisanje preporuka i pokretanje inicijativa prema resornim ministarstvima za unapređenje normativnog okvira za poslovanje u privredi i javnom sektoru

- Jačanje kapaciteta za efikasniji rad u oblasti:

- javno-privatno parnerstvo, investicije...

- javna svojina, javne nabavke, radni odnosi

- Razvijanje profesionalnih i ličnih veština kroz obuke i stručne radionice

- Razmena iskustava i rešavanje nedoumica u praksiModeratori i organizatori konferencije:

Nataša Pavić, Gorica Milošević i mr Aleksandar Panovski, osnivači REFORMATOR-aProgram rada obuhvata: edukativne, kulturne, zdravstveno-socijalne i zabavne sadržajeProgram rada:I DAN - 14. april 2019. (nedelja)15.00–16.00 Prijavljivanje učesnika i podela materijala16.30-17.00 Koktel dobrodošlice17.00-17.10 Otvaranje IV Konferencije17.10-19.30 Predavanja17.10-18.10

- PRIKAZ NAJČEŠĆIH GREŠAKA U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA IZ IZVEŠTAJA DRI

- Zarade/Plate, javne nabavke, zalihe…

- Preporuke za izmenu propisa

Stojanka Milovanović, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija18.10-19.30

- NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI (NOKS)

- Primena Zakona o NOKS-u na privredu i organizacije u javnom sektoru

- Uvođenje novog sistema kvalifikacija (kompentencije, stečeni nivo obrazovanja, zvanje...)

- Povezivanje sveta rada i sveta obrazovanja; Usklađenost NOKS-a sa evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), priznavanje visokoškolskih isprava...

Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije i Siniša Đurašević, član UO Agencije20.00 ETNO VEČE - igre i pesme istočne Srbije (KUD „Polet“ i tamburaši)

II DAN – 15. april 2019. godine (ponedeljak)09.00-12.00 Predavanje

- UPIS PRAVA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VEZA ZA DRUGIM PROPISIMA (Zakon o ozakonjenju, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o javnoj svojini...)

- Najčešči problemi i nedoumice u praksi

Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova i Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za II stepeni postupak-Republički geodetski zavod (RGZ)10.00-10.30 Kafe pauza13.00-15.30 13.00-15.00 - Obilazak hidroelektrane “Đerdap”17.00–18.00 Trening za razvoj ličnih i profesionalnih veština

- “Samopoštovanje - veština koja se uči”

(Na naše samopouzdanje, motivaciju i produktivnost u bilo kom segmentu našeg života veliku ulogu igraju ljudi koji nas okružuju. Tokom ove sesije imaćete prilike da se upoznate sa osnovnim i naprednim veštinama samopoštovanja, samopouzdanja i motivacije, da naučite kako da se izborite sa negativnim uticajima okoline na vašu sliku o vama samima i da usvojite tehnike za podizanje ovih veština, koje ćete moći da primenjujete bilo kada i u bilo kom segmentu vašeg života) - Milica Jovanović, ekspert za lični i profesionalni razvojod 20.00 Druženje uz muziku

III DAN – 16. april 2019. godine (utorak)09.00-09.45 Predavanje

- UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA ZDRAVSTVENI PREGLED (u situacijijama kada u toku rada treba da se proveri zdravstvena sposobnost zaposlenog; kada se sumnja na zloupotrebu bolovanja – koja zdravstvena ustanova je nadležna, postupak, suds. praksa)

Milica Bondžić, ekspert za radne odnose i medicinsko pravo09.45- 10.00 Kafe pauza10.00-11.30 Predavanje

- JAVNE NABAVKE

- Upoznavanje sa novinama iz Zakona o javnim nabavkama

- Elektronske nabavke (novi portal, elektronski dokument, upotreba elektronskog potpisa)

- Najnoviji stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN

- Najčešće greške naručilaca i ponuđača i kako ih otkloniti

Branimir Blagojević bivši član Republičke komisije za zaštitu prava i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama11.30-12.15 Predavanje

- PRESTANAK RADNOG ODNOSA I PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Gorica Milošević – Reformator13.00-15.30 - Plovidba brodom kroz Đerdapsku klisuru17.00–18.00 Trening za razvoj ličnih i profesionalnih veština - Milica Jovanović

- “Prevazilaženje stresa nastalog kao posledica komunikacije sa teškim i neprijatnim osobama”

(Komunikacija sa teškim i neprijatnim sagovornicima rezultira stresom, koji je potrebno prevazići kako bi se komunikacija ili nastavila bez smetnji ili kako bi se minimizirala neprijatnost ili uticaj na naše zdravlje. U okviru ove sesije, kroz interaktivne vežbe i simulacije, imaćete prilike da se upoznate sa tipovima teških i neprijatnih sagovornika, da prepoznate njihove motive i ciljeve , kao i da usvojite tehnike koje će vam pomoći da prevaziđete stres nastao kao posledica komunikacije sa ovakvim osobama)20.30 SVEČANA VEČERA

IV DAN – 17. april 2019. godine (sreda)09.00-11.00 Predavanje i diskusija

- PREDSTAVLJANJE PAKETA PODSTICAJA KOJI REPUBLIKA SRBIJA NUDI INVESTITORIMA

- Projekti prihvatljivi za državno finansiranje

- Minimalni uslovi za dodelu novčanih sredstava podsticaja

- Pozicioniranje projekata po stepenu razvijenosti opština i gradova

- Procedura kandidovanja za dodelu sredstava podsticaja u obrazac prijave

- Poreski podsticaji, carinske povlastice, dodela građevinskog zemljišta i drugi oblici državne pomoći

- Ugovor o dodeli sredstava podsticaja kao instrument saradnje države, investitora, banaka i revizora

- OD 2018. GODINE DRŽAVA PODSTIČE FINANSIJSKI I TURIZAM U BANJAMA (najnovijom Uredbom proširen spisak banjskih i klimatskih mesta kojima se dodeljuju sredstva podsticaja)

- JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP u funkciji privlačenja direktnih investicija; iskustva, prednosti i mane)

Branislav Pejčić, Šef departmana za investicije i javno-privatno partnerstvo – Kabinet ministra, Ministarstvo privredeZatvaranje IV Konferencije

- Definisanje preporuka i inicijativa

- Dodela sertifikataNapomena: Organizator zadržava pravo izmene programa i satnice radi usklađivanja sa obavezama predavača.DODATNE INFORMACIJE: 060 0320 177 (Nataša Pavić), 060 0320 175 (Olivera Stanojević)KULTURNI I ZABAVNI SADRŽAJI

- Plovidba brodom „Đerdap“ kroz najlepši deo Đerdapske klisure i panoramsko razgledanje: Tekija, Trajanova tabla, spomenik kralja Decebala i manastir Mrakonia

- Etno veče – igre i pesme istočne Srbije (KUD „Polet“ i tamburaši)

- Obilazak hidroelektrane “Đerdap” sa vodičem

- Druženje i svečana večera uz muzički programMesto održavanja konferencije Kladovo, hotel Đerdap

Cene

KOTIZACIJA
11.900 RSD + PDV - naknada za učešće na IV Konferenciji
(U cenu je uključen materijal u elektronskom obliku – prezentacije na teme iz programa rada i modeli dokumenata, konsultacije za vreme trajanja Konferencije, organizacija, radni pribor i sertifikat o učešću na IV Konferenciji).

PRIJAVA UČEŠĆA - mejlom na edukacije@reformator.rs (prijava u prilogu) ili telefonom 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

UPLATA KOTIZACIJE: Naknadu za učešće uplatiti nakon dobijanja predračuna po podnetoj prijavi.