Trgovinske olakšice u regionu CEFTA

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na okrugli sto Trgovinske olakšice u regionu CEFTA pozvani su predstavnici državnih organa (ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, privrede, poljoprivrede), Uprava Carina, međunarodnih organizacija koje se bave ovom temom (GIZ, IFC, USAID) i privrede.Na skupu će govoriti: Bojana Todorović, pomoćnik ministra – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Nikola Mirković, Ministarstvo privrede; Duško Marinković, pomoćnik direktora Uprave Carina; Siniša Kotur, načelnik Uprave za veterinu; dr Dušan Dabović, viši savetnik - Urava za bilje kao i predstavnici privrede,projekata GIZ, IFC i USAID koji su takođe pozvani.Cilj održavanja ovog skupa je da svako od pozvanih kaže sa svog aspekta, nešto o aktuelnoj situaciji na ovu temu, na čemu se trenutno radi i šta se očekuje u narednom periodu u vezi sa omogućavanjem trgovinskih olakšica u regionu CEFTA radi upoznavanja javnosti i privrede.Namera je da se evidentiraju eventualni problemi i teškoće u poslovanju na čijem rešavanju bi se radilo u narednom periodu kako bi se pomoglo privrednicima da lakše obavljaju svoj posao.