Trening za marketing direktore 1:1, V2

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacijaTrening moduli su evoluirali na osnovu višegodišnje realizacije i komentara brojnih učesnika.

Svi treninzi su organizovani po principima praktičnog rada na različitim primerima aktuelnih kampanja u Srbiji.

Praktičnost svakog treninga je ključ uspeha naših treninga.Korist od treninga:

Značajno unaprediti razumevanje uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije. Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketinga.Trening ciklus se sastoji od deset modula. Trening predstavlja suštinu potrebnog znanja i veština za efikasan operativan i stateški marketinški razvoj i napredovanje jednog marketing direktora.Cilj treninga za poziciju marketing direktora: Osposobljavanje za izradu godišnjeg marketing planaZadatak treninga za poziciju marketing direktora:

- Ovladanjem procesa marketing planiranja

- Usvajanje metodologije budžetiranja marketing plana, aktivnosti, asortimana...

- Kreiranje brenda

- Sinhonizacija marketing plana sa prodajnim aktivnostima

- Primena i razumevanje ROMI analize

- Sinergija sa biz i prodajnim planom

Cene

Bruto cena po učesniku iznosi 180 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
U cenu je uključeno osveženje, ketering i materijal sa treninga.