Trening za marketing direktore 1:1

Jezik Serbian

Marketing i Mediji

Korist od treninga:
- Značajno unaprediti razumevanje uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije.
- Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketinga.
- Trening ciklus se sastoji od deset modula. Trening predstavlja suštinu potrebnog znanja i veština za efikasan operativan i stateški marketinški razvoj i napredovanje jednog marketing direktora.
- Cilj treninga za poziciju marketing direktora:
- Osposobljavanje za izradu godišnjeg marketing plana

Zadatak treninga za poziciju marketing direktora:
- Ovladanjem procesa marketing planiranja
- Usvajanje metodologije budžetiranja marketing plana, aktivnosti,
asortimana...
- Kreiranje brenda
- Sinhonizacija marketing plana sa prodajnim aktivnostima
- Primena i razumevanje ROMI analize
- Sinergija sa biz i prodajnim planom