Trening za marketing direktore 1:1

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Korist od treninga:

- Značajno unaprediti razumevanje uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije.

- Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketinga.

- Trening ciklus se sastoji od deset modula. Trening predstavlja suštinu potrebnog znanja i veština za efikasan operativan i stateški marketinški razvoj i napredovanje jednog marketing direktora.

- Cilj treninga za poziciju marketing direktora:

- Osposobljavanje za izradu godišnjeg marketing planaZadatak treninga za poziciju marketing direktora:

- Ovladanjem procesa marketing planiranja

- Usvajanje metodologije budžetiranja marketing plana, aktivnosti,

asortimana...

- Kreiranje brenda

- Sinhonizacija marketing plana sa prodajnim aktivnostima

- Primena i razumevanje ROMI analize

- Sinergija sa biz i prodajnim planom