Transferne cene sa primerom studije o transfernim cenama

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Transakcije sa povezanim licima su za mnoga preduzeća normalni tok poslovanja. Zbog mogućnosti da cene u transakcijama sa povezanim licima budu drugačije od cena u istim ili sličnim transakcijama sa nepovezanim licima ili između nepovezanih lica ove transakcije su u fokusu Poreske uprave, što po prirodi stvari stvara i određene poreske rizike. Od poreskih obveznika se zahteva da kroz izradu Studije o transfernim cenama opravdaju cene u transakcijama sa povezanim licima.

Transferne cene su jedno od najkompleksnijih poreskih pitanja. Brojne su dileme sa kojima se poreski obveznik u Srbiji suočava prilikom izrade Studije o transfernim cenama. Zbog toga će na ovom seminaru pored metodološkog prikaza analize transfernih cena polaznicima biti omogućeno da direktno postavljaju pitanja o svojim dilemama o transfernim cenama i da ih pokušaju razrešiti zajedno sa predavačem i ostalim učesnicima.

Regulativa transfernih cena u Republici Srbiji je zasnovana na OECD smernicama. U okviru ovih smernica je došlo do revidiranja glave koja odnosi na dokumentaciju o transfernim cenama. Očekivano je da i naša zemlja ugradi u svoju regulativu nove zahteve tako da će na ovome seminaru biti posvečena pažnja i tim očekivanim promena.

Ukoliko poručite i  Priručnik o transfernim cenama dobijate 20% popusta na kotizaciju i priručnik.

Ciljna grupa:
Zaposleni na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva u preduzećima koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu: kreatori poslovne i poreske politike preduzeća: računovođe; revizori; poreski savetnici; poreski inspektori; finansijski kosultanti.

Cilj treninga:
Osposobljavanje za izradu Studije o transfernim cenama

Teme:
- Pojam transfernih cena
- Pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
- Identifikovanje povezanih lica
- Komercijalne i finansijske transakcije
- Transakcije sa povezanim licima i poreski bilans
- Ko i kada treba da radi studiju o transfernim cenama?
- Kontrolisane i nekontrolisane transakcije
- Faktori uporedivosti i funkcionalna analiza
- Metode i izbor metode za analizu transfernih cena
- Kako i gde pronaći podatke neophodne za izradu Studije o transfernim cenama
- Finansijske transakcije u analizi transfernih cena i utanjena kapitalizacija
- Korekcija poreske osnovice po osnovu transfernih cena i mogućnost korišćenja dozvoljenog umanjenja
- Studija slučaja: Primer Studije o transfernim cenama

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Prepozna poreske rizike po osnovu transakcija sa povezanim licima
- Prepozna pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
- Identifikuje povezana lica
- Pravilno obračuna granicu za izradu pune i skraćene Studije o transfernim cenama
- Razume vezu poreskog bilansu, transakcija sa povezanim licima i Studije o transfernim cenama
- Uradi funkcionalnu analizu u Studiji o transfernim cenama
- Izabere i primeni odgovarajuće metode za analizu transfernih cena
- Pravilno odredi tržišni raspon kada je to potrebno u analizi transfernih cena
- Prepozna koje podatke treba da koristi u analizi transfernih cena i gde te podatke može pronaći
- Razume koncept pozitivnih i negativnih razlika po osnovu prihoda i rashoda nastalih
u transakcijama sa povezanim licima i njihov tretman u utvrđivanju iznosa korekcije
poreske osnovice
 Razume sadržaj Studije o transfernim cenama
Predavač:
Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog,
finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala
preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i
savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih
finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 20.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com