TELFOR 2017

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Telekomunikacioni forum TELFOR je INTERNACIONALNI godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.U toku TELFOR-a organizuju se:

- plenarne sednice sa predavanjima po pozivu,

- više desetina autorskih sesija sa autorskim radovima iz različitih oblasti telekomunikacija,

- sesije sa radovima studenata redovnih i master studija,

- stručni seminari za afirmisane stručnjake,

- obrazovni seminari za mlade stručnjake i studente redovnih i master studija,

- specijalne prezentacije vodećih internacionalnih i domaćih telekomunikacionih kompanija,

- prezentacije novih stručnih knjiga,

- izložba telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema, prateće opreme i usluga,

- tematske rasprave, panel diskusije i okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim temama,

- stručne i komercijalne prezentacije kompanija,

- prezentacije i skupovi profesionalnih udruženja, konferencije za štampu, prijemi, itd.Na TELFOR-u se mogu prezentirati radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je i u pozivu za autore radova. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. Prihvaćeni i izloženi radovi biće posle TELFOR-a ponuđeni za objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (http://ieeexplore.ieee.org)Autori i/ili koautori prihvaćenih regularnih radova plaćaju kotizacije. Obavezna je najmanje jedna kotizacija po svakom prihvaćenom regularnom radu.Za posetioce autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, kao i za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je besplatno. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari mogu se posebno naplaćivati.Među telekomunikacionim poslenicima značaj TELFOR-a raste svake godine. TELFOR redovno ima veliki broj učesnika i posetilaca, kako pojedinaca, tako i kompanija, iz svih telekomunikacionih segmenata. Tipično, na Telfor dolazi oko 2000 posetilaca i za TELFOR se prihvata od 300-500 detaljno recenziranih radova sa ukupno 700-900 autora/koautora. Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Rohde & Schwarz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.

Na TELFOR-u se mogu prezentirati radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je i u pozivu za autore radova. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. Prihvaćeni i izloženi radovi biće posle TELFOR-a ponuđeni za objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (http://ieeexplore.ieee.org)Autori i/ili koautori prihvaćenih regularnih radova plaćaju kotizacije. Obavezna je najmanje jedna kotizacija po svakom prihvaćenom regularnom radu.Za posetioce autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, kao i za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je besplatno. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari mogu se posebno naplaćivati.Među telekomunikacionim poslenicima značaj TELFOR-a raste svake godine. TELFOR redovno ima veliki broj učesnika i posetilaca, kako pojedinaca, tako i kompanija, iz svih telekomunikacionih segmenata. Tipično, na Telfor dolazi oko 2000 posetilaca i za TELFOR se prihvata od 300-500 detaljno recenziranih radova sa ukupno 700-900 autora/koautora. Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Rohde & Schwarz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.Organizatori:

Telecommunications Society TS / Društvo za telekomunikacije DT - Belgrade

ETF - School of Electrical Engineering, University of Belgrade

IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter

Cene

Plaćanje unapred, regularna kotizacija -20.000 RSD
Plaćanje na konferenciji, regularna kotizacija -23.500 RSD
Plaćanje unapred, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu) -16.800 RSD
Plaćanje na konferenciji, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu) -20.000 RSD
Plaćanje unapred, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) -11.200 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) -13.330 RSD
Plaćanje unapred, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) -8.400 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti) -10.000 RSD
Studenti diplomskih i master studija sa radovima u Studentskoj sekciji -Bez kotizacije
Članovi Programskog i Naučnog odbora TELFOR-a imaju poseban popust na iznos kotizacije -25%

Izvor: telfor.rs