Tehnike za prevazilaženje stresa

Jezik Srpski

Life coaching

Stres se definiše kao psihička i fiziološka reakcija na unutrašnje ili spoljašnje stresore. Stres se odražava na naše emocije, ponašanje, proces mišljenja i telesne reakcije, pa posledice istog mogu biti fatalne. Prema zvaničnoj statistici Evropske Unije stres, depresija i anksioznost su sa prevalencijom od 25,8%, drugi po redu uzročnik izostanaka sa posla koji traju duže od dve nedelje. Na prvom mestu se nalaze muskulatorni poremećaju sa 49,2%, a na trećem mestu plućne bolesti sa 5,7%. Tome treba dodati i smanjenu produktivnost zaposlenih i izostanke zbog bolesti koji su direktna posledica stresa. Prema zvaničnim podacina sa Mayo klinike 43% odraslih osoba pati od zdravstvenih problema prouzrokovanih stresom, 75%-90% svih poseta lekaru su povezane sa stresom. Stres igra ulogu u problemima sa glavoboljom, visokim krvnim pritiskom, srčanim problemima, dijabetesu, kožnim problemima, atritisom, astmom, kao i povećanim korišćenjem, alkohola, cigareta i droge. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) iznosi podatke prema kojima stres košta Američku industriju čak 300 MILIJARDI dolara godišnje! Svi ovi podaci govore više nego dovoljno u prilog značaja poznavanja tehnika za samostalno prevazilaženje stresnih situacija.
Trening je namenjen zaposlenim licima po svim hijerarhijskim nivoima, kao i po celom spektru sistematizacije radnih mesta, sa posebnim akcentom na srednji i top menadžment i druge odgovorne funkcije gde postoji pojačana izloženost stresu. Takođe, trening je namenjen i svim nezaposlenim licima, kao i svim drugim stranama zainteresovanim da nauče kako da samostalno izađu na kraj sa stresom i njegovim nuspojavama.
Cilj treninga je edukacija učesnika o načinu funkcionisanja stresa, uticaju na celokupno zdravlje i život osobe, kao i savladavanje naučno dokazanih i efektnih tehnika za brzo prevazilaženje stresa, koje se nakon savladavanja mogu koristiti bilo kada i bilo gde.

Teme koje će biti obrađene:
- Šta je stres?
- Faktori stresa
- Kako stres utiče na organizam i kako zdravljem plaćamo cenu
- Tipovi ličnosti i stres
- Kako ovladati stresom?
- Rešavanje testova ( opšti test o stresu, da li ste izloženi stresu, tip ličnosti i stres)
- Tehnike za prevazilaženje stresa Dr. Bensabe
- Autogeni trening
- Prevazilaženje stresa tehnikama autosugestije

Po završetku treninga, polaznici će znati uzroke i posledice stresa, na koji način oni lično reaguju na stres i biće osposobljeni da samostalno koriste naučene tehnike za prevazilaženje stresa. Posedovaće set psiholoških znanja za dugoročnu borbu protiv stresa, kao i vežbe autogenog treninga koje mogu upotrebiti bilo kada i bilo gde. Uz pomoć vežbi autogenog treninga koje traju 5-6 minuta, biće u stanju da nadoknade 2-3 sata sna, postignu viši stepen psihofizičke relaksacije, normalizuju disanje, funkcije krvnih sudova i krvni pritisak, poboljšaju kvalitet spavanja, uravnoteže raspoloženje, smanje anksioznost, fizičku napetost i tremu, smanje psihofizičke tegobe kod migrene, čireva, napetosti u mišićima, stezanja u grudima, poboljšaju koncentraciju, pamćenje i opažajne sposobnosti i poviše nivo efikasnosti većine intelektualnih finkcija.
Svi učesnici, na kraju, dobijaju Sertifikat o prisustvovanju obuci iz odnosne oblasti. Cena svih sertifikovanja je uključena u kotizaciju.
Trening traje 2 dana.


Cene karata

Cena kotizacije po danu 100 EUR

Izvor: ansuz.org.rs